25.06.2019 GTİP numarası değişikliği hk.

47. Grup Meslek Komitemizin 25 Haziran 2019 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, 3924.90.00.00.19 GTİP numaralı (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası-Diğerleri) plastik çöp kovası ürünlerinin GTİP-Diğer Kaleminden çıkartılarak ilgili ürünlere "iş yeri, ev kullanımı için çöp konteynerleri, plastik ve metalden mamul" başlığı ile yeni bir GTİP numarası verilmesine yönelik Odamız tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmasını talep etmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

25.06.2019 Bazı GTİP Numaralı Ürünlerin Gümrük Denetimi Hk.

47. Grup Meslek Komitemizin 25 Haziran 2019 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, 7323.93.00.00.00/7615.10.80.00.00/8215.20.90.00.00/3923.90.00.00.00/3923.10.90.00.00 GTİP numaralı ürünlerin kanserojen, radyasyon gibi sağlık riskleri taşımaları sebebi ile gümrük denetimlerinin arttırılmasına yönelik Odamız tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nezdinde yazılı girişimde bulunulmasını talep etmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nezdinde girişimde bulunulmuştur.

28.05.2019 Gündem Başlığı: İran’dan İthal Edilen Ürünlerdeki Denetim Hk.

47. Grup Meslek Komitemizin 28 Mayıs 2019 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde;

Meslek Komitemiz, kullanıcı temaslı olmaları sebebi ile güvenlik ve hijyen açısından bir kısmı İran’dan ithal edilmekte olan metal ve plastik ev/işyeri gereçleri üzerindeki denetimlerin arttırılması ve İran’dan ithal edilmekte olan söz konusu ürünlere ilave gümrük vergisi getirilmesine yönelik çalışma başlatılması hususunda Odamız tarafından ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

22.05.2018 47. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.