25.02.2019 Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)

50. Grup Meslek Komitemizin 25 Şubat 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesince; 10 Aralık 2018 tarihinde çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiş ve söz konusu kanun kapsamında pek çok farklı ürünle birlikte elektrikli ve elektronik eşyayı piyasaya sürenlerden, ithalatçılardan belirtilen miktarlarda geri kazanım katılım payı tahsil edileceği de kararda ifade edilmiştir. Bu kapsamda, meslek komitesinin GEKAP ile ilgili görüşlerine karar ekinde yer verilmiştir.

Bu çerçevede Odamızın Yeni Çevre Kanunu Uygulamalarına İlişkin görüşleri 26 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen Meclis Toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a elden teslim edilmiş olup ayrıca TOBB’daki ilgili sektör meclislerine de iletilmiştir.

09.05.2018 50. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.