30.05.2019 TSE Ayna Komite Çalışmalarına Katılım

52. Grup Meslek Komitemizin 30 Mayıs 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesince; TSE Ayna Komite çalışmalarının önemi belirtilerek, Ülkemizin uluslararası standardizasyon faaliyetlerinde mevcut potansiyelini daha iyi kullanabilmesi için Odamızın öncelikli çalışma alanlarından biri olarak konunun ilgili meslek komitelerinin bilgilerine sunulması talep edilmiştir.

Komitemizin Kararında da ifade edildiği gibi standardizasyon faaliyetlerine katkıda bulunulabilecek en önemli platform TSE bünyesinde faaliyet gösteren Ayna Komiteleridir. Ayna Komiteleri vasıtasıyla ISO, IEC, CEN ve CENELEC bünyesindeki uluslararası standartları hazırlayan teknik komitelerin standardizasyon çalışmalarına henüz hazırlanma aşamasında katkıda bulunularak geleceğin kurallarını yönlendirebilmek mümkün olabilmektedir.

Bu nedenlerle, Ayna Komitelerinde görev almak hususunda sanayicilerimizi teşvik etmek, konuyla ilgili farkındalık oluşturmak Yönetim Kurulumuzun Çalışma Programında öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda; Sanayicilerimizin ayna komitelerine katılımını özendirmek, ülkemiz için önemini ve avantajlarını anlatmak amacıyla konu İSO web sayfası, Sanayi Dergisi ve e-postalar vasıtasıyla üyelerimizin bilgilerine sunulmuş, Odamız uzmanı meslek komiteleri toplantılarına katılarak komite üyelerimizi bilgilendirmiş ve komite üyelerimizin değerli katkıları alınmıştır. Konu 25.03.2019 tarihinde TSE yetkililerinin de katılımı ile Odamızda düzenlenen bir seminerde de ayrıca değerlendirilmiştir.

Ayrıca, uygun görülecek üyelerimizin uzmanlarının, akademik personelin ve diğer profesyonelin Ayna Komitelerine ve Uluslararası Teknik Komitelere iştirakinin sağlanması amacıyla bir prosedür ve bütçe oluşturulmasına yönelik TOBB nezdindeki girişimimiz devam etmektedir.

Türk Sanayiinin uluslararası rekabet gücünün arttırılması için çok önemli olan, sanayicilerimizin Ayna Komitelerine etkin katılımı hususu bundan sonra da Odamızın öncelikli çalışma konuları arasında yer almaya devam edecektir.

26.06.2018 Turquality Programının Uygulaması İle İlgili Yaşanan Sorunlar

52. Grup Meslek Komitemizin 26 Haziran 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Turquality programının sektörler açısından yararlı olduğu, ancak program ile ilgili uygulamalarda son dönemlerde sorunlar yaşandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda Meslek Komitemizce Odamız 55 Meslek Grubuna Turquality programının uygulaması ile ilgili yaşanan sorunların sorulmasını ve gelen sorun ve görüşlerin derlenerek ilgili bakanlığa iletilmesi yönünde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

26.06.2018 Yassı Demir-Çelik Ürünlerine Korunma Önlemi Getirilmesi

52. Grup Meslek Komitemizin 26 Haziran 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 27 Nisan 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “2018/3 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ” ile Ekonomi Bakanlığı tarafından yassı demir-çelik ürünlerine korunma önlemi soruşturması açıldığı ve bu çerçevede yassı çelik ürünleri için ilave korumacı önlem getirilmemesi ve mümkünse uygulanmakta olan gümrük vergilerinin kaldırılması yönünde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

16.05.2018 52. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.