İstanbul Sanayi Odası - Gündem Konuları
26.06.2018 Turquality Programının Uygulaması İle İlgili Yaşanan Sorunlar

52. Grup Meslek Komitemizin 26 Haziran 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Turquality programının sektörler açısından yararlı olduğu, ancak program ile ilgili uygulamalarda son dönemlerde sorunlar yaşandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda Meslek Komitemizce Odamız 55 Meslek Grubuna Turquality programının uygulaması ile ilgili yaşanan sorunların sorulmasını ve gelen sorun ve görüşlerin derlenerek ilgili bakanlığa iletilmesi yönünde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

26.06.2018 Yassı Demir-Çelik Ürünlerine Korunma Önlemi Getirilmesi

52. Grup Meslek Komitemizin 26 Haziran 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 27 Nisan 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “2018/3 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ” ile Ekonomi Bakanlığı tarafından yassı demir-çelik ürünlerine korunma önlemi soruşturması açıldığı ve bu çerçevede yassı çelik ürünleri için ilave korumacı önlem getirilmemesi ve mümkünse uygulanmakta olan gümrük vergilerinin kaldırılması yönünde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

16.05.2018 52. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.