28.11.2019 Bitkisel Gıda Ürünleri Sektörü ile Makine sektörü Ortak Meslek Komitesi Toplantılarını Birlikte Gerçekleştirdi

6. Grup Bitkisel Gıda Ürünleri Sanayii Meslek Komitesi’nin talebi ile gıda sektörünün kullanmakta olduğu makinelerin Ülkemizde üretilmesi konusunu değerlendirmek üzere 40. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii ve 41. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii Meslek Komiteleri ile 28 Kasım 2019 Perşembe günü ortak bir toplantı gerçekleştirildi. İlgili Meslek Komitesi Üyelerimiz yanında, SALKONDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Turan’ın da katıldığı toplantıda, salça ve süt ürünleri üretiminde kullanılan ithal ve yerli makinalar ile ilgili detaylı bilgi aktarıldı. Ağırlıklı olarak ithal makinaların kullanıldığı sektörde, yüksek makine fiyatlarının yanında, bakım, servis hizmetleri ve makine parça ve aksamına ulaşmadaki zorluklar gündeme geldi. Makine üreticisi Meslek Komitesi Üyelerimiz, Türkiye’de gıda makinaları üretiminin mevcut durumu ile ilgili bilgi aktardı ve birlikte yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşlerini ifade etti. Gıda ve makine sektörü arasında iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik sektörlerin kendi içlerinde yapacağı çalışmalar sonrasında ortak toplantıların devam etmesine karar verildi.

03.10.2018 6. Meslek Komitemiz, Gruba Mensup Üyelerle Genişletilmiş Sektör Toplantısı Gerçekleştirdi

6. Grup Bitkisel Gıda Ürünleri Sanayii Meslek Komitemiz, gruba mensup üyelerin katılımı ile, 3 Ekim 2018 tarihinde Odakule 17. Kat toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.