İstanbul Sanayi Odası - Gündem Konuları
23.01.2019 Yatırım Teşvik Mevzuatında Yeni Makine Alma Zorunluluğunda Değişiklik Talebi

22. Grup Meslek Komitemizin 23 Ocak 2019 tarih ve 01/01 sayılı re’sen kararında; ayakkabı ve yan sanayi, deri, hazır giyim, tekstil, mobilya vb. gibi emek yoğun sektörlerde yapılacak yatırımlarda Yatırım Teşvik Uygulamalarında 5. ve 6. bölgede kullanılacak makinalarda yatırım teşvik belgesi kapsamında yeni makine alma şartı bulunduğu, yatırım teşvik mevzuatında; yatırım teşvik belgelerinde yeni makine alma zorunluluğunun değiştirilerek şirketlerin elinde bulunan mevcut makinaların kullanılması veya bu makinaların taşınmasına izin verilmesi yönünde mevzuatta değişiklik yapılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili Odamızca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

22.10.2018 22. Grup Ayakkabı ve Yan Sanayii Meslek Komitemiz Genişletilmiş Sektör Toplantısı Gerçekleştirdi

22. Grup Ayakkabı ve Yan Sanayii Meslek Komitemiz, 22 Ekim 2018 tarihinde gruba mensup üyeler, Saraciye Sanayicileri Derneği, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı temsilcileri ve üyeleri, İstanbul Ticaret Odası 51. Grup Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Meslek Komitesi üyelerinin katılımı ile “ayakkabı sektöründe yaşanan güncel sorunlar, konkordato süreci ve bu süreçte alacaklılar yününden yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerinin” değerlendirildiği bir toplantı düzenledi.

24.05.2018 22. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.