22.04.2014 Konteynerlere Uygulanan Yükseklik Sınırı

23. Grup Meslek Komitemizin 22 Nisan 2014 tarihinde almış olduğu re’sen kararında, sektörde konteynerlere uygulanan yükseklik sınırının firmaları olumsuz etkilediği, 8 Kasım 2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik kapsamında 2014 Haziran sonunda konteyner taşımalarında araç üzerindeki yüksekliğin 4.20 metreden 4.00 metreye indirilmesinin söz konusu olduğu,  bu konuda sıkıntı yaşayan diğer Meslek Komiteleri ile Odamızda ortak bir çalışma grubu oluşturularak mevzuatın değiştirilmesi yönünde girişimde bulunulması talep edilmektedir.

Ulaşım ile ilgili tüm konular için İSO-İTO ortak komisyonu kurulması yönünde İTO'ya yazılı başvuru yapılmıştır.  İstanbul Ticaret Odası bünyesindeki Ulaşım İhtisas Komitesi’ne Odamızdan temsilci bildirimi yapılmıştır.