13.11.2018 Mamul Damgası hk.

23. Grup Meslek Komitemizin 13 Kasım 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Orman Kanunu 27, 41 ve 42. Maddelerine istinaden çıkarılan ve 10.04.2004 tarih ve 25429 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Damga Yönetmeliği’nin 4. Maddesi d fıkrasında Mamul Damgası hakkındaki hükümde yer alan “rumuzlar” ibaresine, satışa arz edilen mamul ile ilgili kalite ya da sınıf bildiren bir işaretin de konması ve satışı gerçekleştiren İşletme Müdürlüğünü gösteren bir ibarenin eklenmesine yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.