19.11.2014 Hurda Alımlarında Stopaj Oranı

26. Grup Meslek Komitemizin 19 Kasım 2014 tarihinde almış olduğu re’sen kararında, hurda alımlarında esnaf muaflığından yararlanan kişilere uygulanan stopaj oranının %1’e düşürülmesi yönünde Odamızın girişimde bulunması talep edilmiştir

Odamız Maliye Bakanlığı  nezdinde girişimde bulunmuştur. 22 Aralık 2014 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan Odamız ziyaretine Meslek Komitemizden de katılım olmuştur. Ayrıca 12 Şubat 2015 tarihinde Odamızda gerçekleştirilen Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda konu tekrar gündeme getirilmiştir.

26.11.2013 Tevkifattan doğan KDV iadeli alacaklarının vergi ve sosyal sigortalar prim borçlarına mahsup edilmesinde yeminli mali müşavir raporu, teminat ve vergi inceleme raporu aranmaması ile ilgili sektör görüşünün anlatılmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan randevu talep edilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı’na 26 Aralık 2013 tarihinde ziyarette bulunulmuştur.
24.10.2013 Hurda İthalatında Uygulanan Binde Beş Çevre Katkı Payının Kaldırılması
  1. Hurda ithalatında uygulanan binde beş çevre katkı payının kaldırılması,
  2. Hurda ihracatına aynı amaçla, gümrük çıkış beyannamesi tarihindeki LME borsa fiyatı üzerinden,  %5’e kadar bir oranda uygulanacak fon eklenmesi,
  3. Lisanslı hurda firmalarının, radyasyon güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde serbestçe ithalat yapabilmesi sektörümüzü rahatlatarak firmalarımızı Avrupa Birliğindeki rakiplere karşı yeniden avantajlı duruma getirilmesine ilişkin gerekli girişimlerin başlatılması talep edilmiştir.

Meslek Komitesi Üyelerimizin katılımı ile 7 Kasım 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı'na ziyarette bulunulmuştur,

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan'a 28 Kasım 2013, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan'a 3 Aralık 2013 tarihlerinde yapılan ziyaretler sırasında verilen raporlarda söz konusu konuya yer verilmiştir,

25 Kasım 2013 tarihli Hizmete Özel İç Genelge ile "bakır hurda ihracatı yapmak isteyen firmaların, ihraç etmek istediği hurdaya ihtiyaç olmadığına dair beyan aldığı 3 üretici firmanın gerçekten faaliyette olduğunu tespit etme yöntemi değiştirilmiştir. 25 Kasım 2013 tarihi itibariyle, hurdaya ihtiyacı olmadığını beyan eden üretici firmaya SGK bordrosu ve elektrik faturası ibraz etme zorunluluğu getirilmiş ve daha önce 6 ay geçerli olan yerinde tetkik raporunun süresi 3 ay olarak sınırlandırılmıştır.

02.07.2013 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile; Bakır, Çinko ve Alüminyum ürünlerinin tesliminde uygulanan KDV Tevkifatı uygulamasında ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin gerekli girişimlerin başlatılması talep edilmiştir

Maliye Bakanlığı'na özellikle mahsuben iade taleplerinde eski düzenlemeye dönülerek, 4.000 TL ve üzerinde mahsuben iade taleplerinin Vergi İnceleme Raporu (VİR), YMM Raporu ve Banka Teminat Mektubu (BTM) aranılmaksızın yerine getirilmesinin, nakden iade taleplerinde indirimli teminat uygulamasının sağlanmasının ve küçük mükelleflerin tevkifata uyum sağlayabilmeleri için tevkifat sınırının 1.000 TL’nin üzerine çekilmesinin uygun olacağı yönünde 08.07.2013 tarih ve 7147 sayılı Oda yazısı gönderilmiştir,

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e 3 Aralık 2013 tarihinde yapılan ziyaret sırasında verilen raporda söz konusu konuya yer verilmiştir.