18.03.2015 Kapasite Kriterlerinin Güncellenmesi

Sektörümüzde yer alan mevcut kapasite kriterlerinin güncellenmesi bakımından TOBB nezdinde Odamızca gerekli girişimlerin başlatılması hususunda 18.03.2015 tarihinde Meslek Komitemizce re’sen karar alınmıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve sanayicilerimizin rekabet gücüne büyük katkı sağlayacak olan kapasite kriterlerinin sektörel gerçeklere ve güncel teknolojiye uyumlu olmasına yönelik çalışmaların TOBB tarafından finanse edilecek bir proje kapsamında daha dinamik bir şekilde sürdürülmesi ile ilgili talebimiz TOBB’a iletilmiştir.

28.08.2014 Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi

Eylül 2014 tarihinde 27 ve 28. Grup Meslek Komitelerimizin ortak düzenlediği Meslek Komitesi toplantısında alınan karar çerçevesinde; Meslek Komitelerinin 15 Ekim 2014 tarihli toplantısı, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği (TASİAD)’ın Yönetim Kurulu Üyeleri ve asansör üretimi yapan Odamız üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

15.01.2014 27 ve 28. Grup Meslek Komiteleri 23 Aralık 2013 tarihinde kendi sektörlerine yönelik Genişletilmiş Sektör toplantısı gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantıda gündeme getirilen konular 15 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Meslek Komitesi toplantısında tekrar görüşülmüştür. Söz konusu konular ile ilgili olarak Odamızca gerekli çalışmaların başlatılması talep edilmiştir

Söz konusu kararda bahsi geçen konular ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

23.12.2013 Kamu ihale şartnamelerinde Hükümetin destekleyici genelgesine rağmen ithal ürün tercihine yönelik maddelerin bulunması hususunda Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na gereği için girişimlerin başlatılması talep edilmiştir

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı'na 22 Ocak 2014 tarih ve 706 sayıl Oda yazımız ile ihale şartname örnekleri iletilmiştir.

20.11.2013 Kamu alımlarında Hükümetin destekleyici genelgesine rağmen Ankara Söğütözü’nde inşaası devam eden yeni Başbakanlık binasında kullanılan malzemelerde ithal ürün tercih edilmesi ile ilgili olarak gerekli makamlar nezdinde girişimlerin başlatılması talep edilmiştir

Yönetim Kurulumuzun Ankara ziyaretlerinde konu dile getirilmiş olup yeni kanun taslağının (1/796) ilgi maddesine ilişkin komiteye 19 Aralık 2013 tarihli bilgi yazısı iletilmiştir.

09.10.2013 Odamız üyesi firmaların fabrika yeri arazisi ihtiyacını karşılamak üzere Odamız tarafından kurulan İhtisas Komisyonunun çalışmalarına destek olmak amacıyla, bir profesyonel araştırma şirketi ile anlaşılarak, Oda üyelerine yönelik bir ihtiyaç analizi yapılması talep edilmiştir.

Konu üzerinde yapılan çalışmalar devam etmektedir.

09.10.2013 27 ve 28. Grup Odamız üyeleri, sektörel dernek temsilcileri ve 27 ve 28. Grup Meslek Komitemiz Üyelerinin de katılımı ile Odamız Meclis Salonunda 10 Aralık 2013 Salı günü 15:00 – 17:00 saatleri arasında sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir toplantı düzenlenmesi talep edilmiştir.

Söz konusu toplantı 23 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

14.08.2013 Gaz Yakan Cihazlar ve Gaz Kesme Sistemleri Hakkındaki Meslek Komitesi Görüşlerinin T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çerçevesinde Girişimde Bulunulması

Odamızca T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

19.06.2013 Demir çelik ürünleri ithalatında, özellikle 72.13 GTİP faslındaki “demir veya alaşımsız çelikten filmaşin” altındaki 7213.91.10.00.00 GTİP no lu “betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar” olarak vasıflandırılmış ürünlere uygulanan gümrük vergisi sanayicimizin rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemiştir

Demir çelik sektörünün korunabilmesi, haksız rekabete maruz kalmaması açısından rekabet hukukunun verdiği imkanlar dahilinde ve Rekabet Kurumu nezdinde Ereğli Demir Çelik Fabrikası aleyhine rekabet hukukuna aykırı ticari faaliyetleri sebebiyle Odamızın şikayet dosyası ikame etmesi ve gerekli müracaatlarda bulunulması talep edilmiştir.

  • 4 Eylül 2013 Çarşamba günü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Adnan Dalgakıran başkanlığında, ilgili komite üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda konu ele alınmıştır,
  • Toplantıda, demir-çelik sektörünün rekabet gücüne ilişkin rakip ülke bazlı bir analiz yapılması sonucuna varılmıştır.
19.06.2013 Yassı demir çelik sektörünün korunabilmesi, haksız rekabete maruz kalmaması açısından rekabet hukukunun verdiği imkanlar dahilinde ve Rekabet Kurumu nezdinde Ereğli Demir Çelik Fabrikası aleyhine rekabet hukukuna aykırı ticari faaliyetleri sebebiyle Odamızın şikayet dosyası ikame etmesi ve gerekli müracaatlarda bulunulması talep edilmiştir
  • 4 Eylül 2013 Çarşamba günü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Adnan Dalgakıran başkanlığında, ilgili komite üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda konu ele alınmıştır,
  • Toplantıda, demir-çelik sektörünün rekabet gücüne ilişkin rakip ülke bazlı bir analiz yapılması sonucuna varılmıştır.