22.01.2019 Geri Gelen İhracat Beyannamelerinde Damga Vergisi Uygulaması hk.

38. Grup Meslek Komitemizin 22 Ocak 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesinde;  geri gelen ihracat beyannamelerinde Damga Vergisi uygulaması ile firmalarımızın mali açıdan yaşadıkları kayıplara son vermek amacıyla, 4458 sayılı gümrük kanunu ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar Metni

24.07.2018 Dahilde İşleme İzin Belgesi hk.

38. Grup Meslek Komitemizin 24 Temmuz 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde;  Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin global olarak 12 aylık bir süre için alınabilmesi, kapanma esnasında çok gerek görülmesi durumunda sadece bir ekspertiz raporu alınması ve ihracat esnasında ekspertiz aranmamasına yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar Metni

22.05.2018 KDV Tevkifatı ve Esnaflık Limiti hk.

38. Grup Meslek Komitemizin 22 Mayıs 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Hurda alımlarında uygulanmakta olan %2 tevkifat oranının %0,5’e düşürülmesi ve hurda toplayıcılarının esnaf muaflığı hadlerinin mümkün olabilecek en yüksek seviyeye artırılmasına yönelik gerekli çalışmaların başlatılması hususunda Odamızın T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar Metni

22.05.2018 38. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Elektrolitik katot bakır levha ve hurda bakır hammaddeden bakır tel üretiminde meydana gelen kayıplar ile ilgili sektörel fire raporu değerlendirilmiştir.
  • Hurda alımlarında uygulanmakta olan %2 tevkifat oranının %0,5’e düşürülmesi ve hurda toplayıcılarının esnaf muaflığı hadlerinin mümkün olabilecek en yüksek seviyeye artırılmasına yönelik gerekli çalışmaların başlatılması hususunda Meslek Komitemiz karar almış, konu ile ilgili Odamız tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar metni