10.08.2020 Makine Sektöründe CE İşareti Kapsamındaki Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi

41. Grup Meslek Komitemizin 23 Ocak 2020 tarihli re’sen kararı çerçevesince; makine sektöründe CE işareti kapsamındaki ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminde etkili olunması yönünde Odamızca ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir. Odamızca Piyasa Gözetim ve Denetimi ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaları içeren dokümanlara aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

EK 1
EK 2

23.01.2020 Yerli Malı Belgesi

41. Grup Meslek Komitemizin 23 Ocak 2020 tarihli kararı çerçevesince; Yerli Malı Belgesi’ndeki kriterleri hesaplarken ithal hammadde üzerinde yapılan yerli katma değerinin değerlendirilmesinin yeni kriterler ışığında yapılması hususunda gerekli başvuruların yapılması Genel Sekreterlik Makamımızdan talep edilmektedir.

Yerli Malı Belgesi’ndeki kriterleri hesaplarken ithal hammadde üzerinde yapılan yerli katma değerinin değerlendirilmesinin yeni kriterler ışığında yapılmasına yöneliklik Meslek Komitemizin talebi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmiştir.

16.05.2018 41. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.