11.12.2019 Devlet İştiraklerinin (KİT, BİT vb.) Özel Sektörümüz ve Sanayiimizin Gelişimi Açısından Yarattığı Sıkıntılar

48. Grup Meslek Komitemizin 11 Aralık 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesince; yüksek teknoloji, elektronik, yazılım gibi alanlarda son yıllarda artan Devlet iştiraklerinin (KİT, BİT vb.) özel sektörümüz ve sanayiimizin gelişimi açısından sıkıntı oluşturduğu ve serbest piyasa şartlarına dayalı ekonomik modeli de zedelediği ifade edilmektedir. Meslek Komitemiz kararında ayrıca özel sektör ile rekabet halinde olan ve ihalelere özel sektör ile rekabet halinde teklif veren, Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT), Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) ve benzeri kuruluşların da rekabet koşullarına uygun olarak hareket etmesi gerektiği ifade edilmekte, Odamızca mevcut durumun analizinin yapılması ve sonrasında ilgili kurum ve kuruluşlar ile söz konusu durumun müzakere edilmesi hususunda bir çalışmanın başlatılması Genel Sekreterlik Makamımızdan talep edilmektedir.

Meslek Komitemizin talebi Yönetim Kurulumuzda olumlu olarak değerlendirilmiş ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

07.05.2018 48. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.