28.08.2020 Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) İle Yürürlükte Olan İş Kanunu Arasında Yer Alan Farklar

51. Grup Meslek Komitemizin 13 Ağustos 2020 tarihli re’sen kararında; Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile yürürlükte olan İş Kanunu arasında ciddi uyuşmazlıkların olduğu ve bu uyuşmazlıklar neticesinde de iş hayatının olumsuz etkilendiği ve söz konusu durumun ileride çok ciddi hukuki sorunlara yol açacağı ifade edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu çelişkilerin ve iş hayatının gerçekleriyle çok uyuşmayan maddelerin tespit edilmesi ve bunların yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi için Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

10.05.2018 51 Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.