15.02.2019 54. Grup Kara Taşıtları Yan Sanayii Meslek Komitesi’nin Genişletilmiş Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi

54. Grup Kara Taşıtları Yan Sanayii Meslek Komitesi, gruplarına mensup üyeler ve sektördeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile 15 Şubat 2019 tarihinde, İSO Odakule Meclis Salonu’nda, “Türkiye ve Dünya Ekonomisi Genelinde Otomotiv Sektörünün Geleceği” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı, 54. Grup Kara Taşıtları Yan Sanayii adına İSO Meclis Üyesi ve Meslek Komitesi Başkanı Celal Kaya’nın açılış konuşması ile başladı. Kaya, konuşmasında sektördeki firmaların bir araya gelmesi, ortak sorunların gündeme alınması ve bu sorunlara çözüm bulunması noktasında bu toplantıları önemsediklerini ifade etti. Toplantıda, Otomotiv Distribütörleri Derneği Pazarlama ve İletişim Müdürü Saadet Alpago, “Türkiye Otomotiv Pazarı”; Otomotiv Sanayii Derneği Teknik Koordinatörü Canan Ergün Tavukçu, “2019 Ufuk Turu ve Otomotiv Sektörünü Etkileyen Eğilimler”;Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı “Yeni Teknolojilerin Otomotiv Tedarik Sanayine Etkisi ve Dijital Dönüşüm” başlıklı birer sunum gerçekleştirdi. Son olarak Dünya ve Türkiye ekonomisine genel bir bakış ve ekonomik gelişmelerin otomotiv sektörüne etkileri üzerine Odamız Danışmanı Can Fuat Gürlesel bir sunum yaptı.

Sunumlara ilişkin yoğun geçen soru cevap bölümü sonrasında, sektörün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri katılımcılarla birlikte karşılıklı olarak değerlendirildi.

10.05.2018 54. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.