11.09.2018 Türk Bankaları Tarafından Yurtdışına Verilen Teminat Mektupları

55. Grup Meslek Komitemizin 11 Eylül 2018 tarih ve 06/10 sayılı re’sen kararında, Türk bankaları tarafından yut dışına verilen teminat mektuplarının kabul edilmemesinin yol açtığı sorunların çözümü için Odamızca ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

15.05.2018 55. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.