05.03.2019 Gemi ve Yatlarda Test Amaçlı Seyirler Sırasında Kullanılan Yakıtlardaki ÖTV’nin Sıfırlanması Talebi

55. Grup Meslek Komitemizin 05 Mart 2019 tarih ve 03/03 sayılı re’sen kararında; 28 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlarındaki ÖTV oranlarının sıfırlandığı, ihraç amaçlı inşa edilen gemilerin/yatların müşteriye tesliminden önce bir süre deneme seyrine çıkmaları gerektiği ve test amaçlı bu seyirler sırasında kullanılan yakıt için ÖTV ödenmesi gereği sonucu zaten düşük olan sektör kar marjının daha da daraldığı ifade edilerek, ihraç amaçlı inşa edilen gemi ve yatlarda da test amaçlı seyirler sırasında kullanılan yakıtlardaki ÖTV’nin sıfırlanması için ilgili Bakanlık nezdinde başvuru yapılması talep edilmektedir. 

Konu ile ilgili olarak Odamızca Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılmıştır.

11.09.2018 Türk Bankaları Tarafından Yurtdışına Verilen Teminat Mektupları

55. Grup Meslek Komitemizin 11 Eylül 2018 tarih ve 06/10 sayılı re’sen kararında, Türk bankaları tarafından yut dışına verilen teminat mektuplarının kabul edilmemesinin yol açtığı sorunların çözümü için Odamızca ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

15.05.2018 55. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.