07.04.2020 Kamu İhale Kurumu İhalelerinde Yaşanan Sorunlar

9. Grup Meslek Komitenizin 7 Nisan 2019 ve 6 Mayıs 2020 tarihli kararlarında; Kamu İhale Kurumu kapsamında yapılmış olan ihaleler ile ilgili hazır yemek şirketlerinin yaşadığı sorunlarının çözümü için Odamızca ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, T.C. Kamu İhale Kurumu Başkanlığı ve TOBB nezdinde girişimde bulunulmuştur.

07.04.2020 Koronavirüs Kapsamında Hazır Yemek Sektörünün Mücbir Sebep Kapsamına Alınması

9. Grup Meslek Komitemizin 7 Nisan 2020 tarihli re'sen kararında, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24 Mart 2020 tarihinde yayımladığı 518 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde koronavirüs salgınından doğrudan etkilendiği için mücbir sebep olarak kabul edilen sektörlere yer verildiği ifade edilmiş, tüm hazır yemek ve diğer imalat sanayi sektörlerinin de mücbir sebep kapsamına alınması konusunda ilgili kurumlar nezdinde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Odamızca ilgili kurumlar ve bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

08.01.2020 Katar İle Ticarette Talep Edilen Büyükelçilik Onayı

9. Grup Meslek Komitemizin 8 Ocak 2020 tarih ve 01/01 sayılı re’sen kararında; Katar hükümeti ile ülkemiz arasında yapılan ikili anlaşma ile onaylatma zorunluluğu benzeri tarife dışı ticaret engellerinin kaldırılması yönünde mutabakat sağlandığı, ancak firmalarımızdan evraklara halen Katar Büyükelçiliği’nden “Apostil” tastiği talep edildiği, bu uygulamanın düzeltilmesi yönünde Odamızca ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapılmıştır.

12.06.2019 Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Taban Ücretleri

Meslek Komitenizin 12 Haziran 2019 tarihli toplantısında almış olduğu 06/08 sayılı re’sen kararında; sektörde çalıştırılması zorunlu veteriner hekim ve gıda mühendisleri için meslek odaları tarafından taban ücretler belirlendiği, noterlerin de iş sözleşmelerini onaylarken bu taban ücretleri dikkate aldıkları ve taban ücretlerin piyasa koşulları ile uyuşmadığından uyuşmazlık hallerinde işletmelere cezai müeyyideler uygulandığı belirtilmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’nun “prime esas kazançlar” başlıklı 80’nci maddesinde hizmet akdine tabi çalışan sigortalılar için prime esas kazançların nasıl belirleneceğinin düzenlenmiş olduğu, buna göre T.C. SGK Başkanlığı’nın, hizmet akdine tabi çalışan sigortalılar için prime esas kazançları meslek odalarının belirlediği taban ücrete göre değil sigortalı ödenen (sigortalının hak ettiği) gerçek ücrete göre belirlediği, mevcut durumda noterlerin ise halen TMMOOB, veteriner hekimler odası ve gıda mühendisleri odasının belirlediği asgari ücret seviyesini dikkate aldığı belirtilerek, bu konuda netlik kazanılması, noterlerde çalışan ve işveren arasındaki sözleşmede yer alan rakam üzerinden işlem yapılabilmesi ve işletmelerimizin cezaya maruz kalmaması için Odamızca ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmektedir.

Koni ile ilgili olarak Odamızca T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

06.02.2019 Gıda Ürünleri Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi

9. Grup Endüstriyel Yemek Sanayii Meslek Komitelerimizin talebi ile; 5. Grup Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayii, 6. Grup Bitkisel Gıda Ürünleri Sanayii, 7. Grup Kakaolu, Şekerli Ürünler ve İçecekler Sanayii, 8. Grup Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii Meslek Komitelerimizin yer aldığı Gıda Ürünleri Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, 06 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Hal Yasa tasarısı, tanzim satışlar, gıda enflasyonu yüksekliği, Eximbank kredi temininde yaşanan sorunlar, nitelikli ve niteliksiz eleman sıkıntısı, planlı tarım üretiminin önemi, iş yerlerinde mühendis çalıştırma zorunluluğu kapsamında TMMOB belirlediği ücret tarifesi yüksekliği, Kamu ihalelerinde üç yıllık sözleşmelerde enflasyon oranlarına göre güncelleme yapılması vb. konularda değerlendirilmelerde bulunuldu.

12.09.2018 9. Meslek Komitemiz Gruba Mensup Üyeler ile Genişletilmiş Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi

9. Grup Endüstriyel Yemek Sanayii Meslek Komitesi, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) ile birlikte, 12 Eylül 2018 tarihinde, İSO Odakule Meclis Salonu’nda, son dönemde gıda, gıda dışı malzemeler ve enerji fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışların Hazır Yemek Sektörü üzerindeki etkilerini konu alan bir toplantı gerçekleştirdi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

02.05.2018 Hazır Yemek Sektörüne Ayrı Bir Sektör Meclisi Kurulması

9. Grup Meslek Komitemizin 2 Mayıs 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; TOBB bünyesinde hazır yemek sektörüne özel ayrı bir sektör meclisi kurulması için Odamızca başvuru yapılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca TOBB nezdinde girişimde bulunulmuştur.

02.05.2018 Et İthalatının Endüstriyel Yemek Sektöründeki İşletmelere Açılması

9. Grup Meslek Komitemizin 2 Mayıs 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; et ithalatının geçmiş dönemde olduğu gibi endüstriyel yemek sektöründeki işletmelere de açılması yönünde Odamızın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

02.05.2018 9. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • TOBB bünyesinde hazır yemek sektörüne özel ayrı bir sektör meclisi kurulması için re'sen karar alınmıştır.
  • Et ithalatının geçmiş dönemde olduğu gibi endüstriyel yemek sektöründeki işletmelere de açılması ile ilgili bir re'sen karar alınmıştır.