04.11.2020 Buğdayda Yaşanan Fiyat Artışları

8. Grup Meslek Komitemizin 4 Kasım 2020 tarihli re’sen kararında, buğdayda arz yetersizliği dolayısıyla yaşanan fiyat artışlarının yarattığı sorunlar ve çözüm konusundaki değerlendirmeleri çerçevesinde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve TOBB girişimde bulunulmuştur.

05.10.2020 Ayçiçek Yağı ve Tarımsal Ürünlerdeki Fiyat Artışları

8. Grup Meslek Komitemizin 5 Ekim 2020 tarihli re’sen kararında, son dönemde ayçiçek yağı başta olmak üzere, tarımsal ürünlerde ciddi fiyat artışlarının yaşandığı belirtilmiş, piyasada oluşan haksız ve dayanaksız fiyat artışlarının yarattığı sorunlara çözüm konusundaki 9. Grup Endüstriyel Yemek Sanayii Meslek Komitemiz değerlendirmeleri çerçevesinde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ve TOBB’ne girişimde bulunulmuştur.

10.06.2020 YEKDEM Enerji Fiyatları

8. Grup Meslek Komitemizin 10 Haziran 2020 6/7 sayılı re’sen kararında, Nisan 2020’de elektrik fiyat bileşenlerinden YEKDEM’in %100’e yakın oranda arttığını belirterek, 2021 yılı başına kadar sanayicilerden YEKDEM bedeli alınmaması yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca ilgili kurumlar ve bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

11.03.2020 8. Grup Meslek Komitemiz Genişletilmiş Sektör Toplantısı Gerçekleştirdi

8. Grup Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii Meslek Komitemiz, 11 Mart 2020 tarihinde gruba mensup üyeler, İstanbul Ticaret Odası 12. Grup Ekmek ve Unlu Mamuller ve 72. Grup Baklava, Pasta ve Şekerli Mamuller Meslek Komitesi Üyeleri, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Fırıncılar Odası, Ekmek Sanayii İşverenleri Sendikası, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) temsilcileri katılımı ile sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir toplantı düzenlendi.

Odamız Meclis Üyesi ve 8. Grup Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Umur’un açılış konuşması ile başlayan toplantıda, İTO 12. Grup Ekmek ve Unlu Mamuller Meclis Üyesi S. Selim Şimşek, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Abdullah Çerman, Ekmek Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Av. Çetin Keçeli, İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Çetin ve BAKTAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım de sektör ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, katılımcılara Sanayi Şubesi Müdürü Mehmet Çavdar tarafından Odamız faaliyetleri, Sanayi Şubesi Uzman Yardımcısı Selin Algan tarafından ise devlet destekleri ve teşvikler, Hukuk Müşaviri Melis Ilgaz tarafından Odamız Arabuluculuk Merkezi hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Sunumlara ilişkin soru cevap bölümü sonrasında, sektörün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri katılımcılarla birlikte karşılıklı olarak değerlendirildi.

03.04.2019 Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkılan Binalarda Bulunan Fırınların Ruhsatlarının İptali Hk.

8. Grup Meslek Komitemizin 3 Nisan 2019 tarihli re’sen kararında; işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan fırınların, bulundukları binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılması durumunda, ruhsatlarının iptal edildiği, bu fırınların kentsel dönüşüm kapsamında uygun olarak yenilenmesi ve ruhsatlarının iptal edilmemesi yönünde Odamızca ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır.

01.08.2018 Ekmek Fiyatlarına Artış Yapılması

8. Grup Meslek Komitemizin 1 Ağustos 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; ekmeğe %15 fiyat artışı yapılması yönünde T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde Odamızca başvuru yapılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı’na girişimde bulunulmuştur.

02.05.2018 8. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.