All Publications

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri Ambalaj Sanayii

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi "AB'ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri" başlığı altında firmalarımız için, AB mevzuatını anlatmaktan çok, doğru ve güncel bilgiye ulaşmalarında ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde kaydettiği aşamaları takip edebilmelerinde bir kaynak olması hedeflenen sektörlere özel kitapçıklar hazırlamaktadır.

Sektörel rehberlerden ilki olan Ambalaj Sanayi kitapçığında AB mevzuatında ambalaj sanayinin düzenlenişine ilişkin bilgilere yer verilirken, hazır ambalajlı ürünler, Türkiye'de de uygulanmakta olan ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi, AB'deki gıda ile temas eden ve ahşap ambalajlar konusundaki gelişmeler ve düzenlemeler, ambalajlama ve etiketleme kuralları, ambalaj sektörünü ilgilendiren kimyasallar ve tehlikeli malların taşınmasına ilişkin düzenlemeler ve ambalaj tasarımlarının korunmasına ilişkin bilgilerle birlikte Türk mevzuatının uyumu konusunda da bilgilere ulaşmak mümkündür.

Publish Date : July 2010 DOWNLOAD

Şirketler Arası İşbirliğinin Püf Noktaları: Ticari İşbirliği ve İş Ortağı Bulmanın Yolları

Kitapçığın amacı, ticari işbirlikleri kurmak isteyen firmalara uluslararası alanda iş yapmaya hazır olup olmadıklarını daha iyi anlamalarını sağlamak ve 3 adımlık bir süreç önererek bir yandan ticari iş ortağı arayışlarına rehber olmak, diğer yandansa Ağın sunduğu işbirliği destek sürecine yapacakları başvuruları kolaylaştırmak ve daha etkin kılmaktır.

Publish Date : June 2010 DOWNLOAD

İmalat Sanayinin Temel Göstergeler Açısından Yapısal Analizi

Çalışmamız kapsamında, imalat sanayi alt sektörlerinin, analizlerde kullanılan ekonomik katkı, katma değer, ihracata odaklanma, üretim ve istihdam gibi göstergeler yönünden, önem sırasına göre konumlandırılması da yapılmıştır. Çalışma, imalat sanayi sektöründe öncelikli sektörleri belirlemeye katkı sağlayabilecek bilgiler yanında, bu sektörlere yeterli destek ve gereken önem verilmesi durumunda sektörlerin ekonomideki yeri ve etkinliği konusuna da ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Publish Date : May 2010 DOWNLOAD