All Publications

Arge Yapan Kobiler Açısından Türkiye'deki Arge Ortamı Üzerine Bazı Tespitler

Yayın, KOBİler açısından ülkemizdeki AR-GE durumunu ele almaktadır. AR-GE konusunda geniş bilgiler veren yayın, araştırmacılar ve AR-GE yatırımı yapmak isteyen işletmeler için rehber niteliği taşımaktadır.

Publish Date : November 1998 DOWNLOAD

Sanayide Atık Yönetimi: Atıkların Azaltılması, Geri Kazanımı Bertarafı

Sanayi sektörü, üreterek ekonomik kalkınma ve gelişmeyi sağlarken bir yandan da üretim esnasında ortaya çıkan atıkları azaltmak için çare bulmak ve çevre ile uyumlu bir sürdürülebilir gelişmeyi gerçekleştirmek durumundadır. Yayında, atıkların geriz kazanımı ve bertarafı ile ilgili olarak düzenlenen Sanayide Atık Yönetimi: Atıkların Azaltılması, Geri Kazanımı Bertarafı adlı sempozyumun tebliğleri toplanmıştır.

Publish Date : August 1998 DOWNLOAD