All Publications

Elektronik ve Telekomünikasyon Sektörü

"Bilgi Çağı" olarak adlandırılan çağımızda yaşanan en önemli dönüşüm elektronik sektöründe gerçekleşmiştir. Bugün günlük yaşantımızın hemen her alanında kullanılma özelliğine yol açan gelişmelerde elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerinin gerek teknik gerekse kurumsal açıdan radikal yenilikçi ve yaygın uygulamaları önümüze çıkmaktadır. Bu yayında telekomünikasyon alanında dünyadaki son gelişmeler ve eğilimler özetlenmektedir. Ayrıca Türkiye'de elektronik sanayi ve bilgi teknolojilerine ilişkin kamu kuruluşları, enstitüler, araştırma merkezleri, vakıflar, dernekler, üniversiteler gibi bazı kurum ve kuruluşlar ile elektronik ve bilişim alanında insan kaynağı potansiyelini yansıtan veriler sunulmaktadır.

Publish Date : August 2001 DOWNLOAD

Çevreye Duyarlı İşletmecilik Ve Türk Sanayiinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları

Her geçen gün artan çevre kirliliği geleceğimizi tehdit etmektedir. Yazarın uzmanlık tezi olan yayın, ekonomik kalkınma ile çevre dengesini sağlayabilmesi amacıyla işletmelerin çevre konusundaki yaklaşımlarını, sürdürülebilir gelişme ve çevre yönetim sistemlerini ele almıştır.

Publish Date : November 2000

Sanayide Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar

İstanbul Sanayi Odası'nın, enerjinin ve hammaddenin daha verimli kullanılması, atıkların azaltılması, geri kazanımı ve yeniden kullanılması bilincini arttırmak amacıyla düzenlemiş olduğu "Sanayide Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar" adlı seminer tebliğleri bu yayınımızda toplanmıştır.

Publish Date : December 1998 DOWNLOAD