All Publications

1. Sanayi Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü

Yayın, İstanbul Sanayi Odası'nın kuruluşunun 50. Yılı etkinlikleri çerçevesinde 10-11 Aralık 2002 tarihinde düzenlemiş olduğu "Sürdürülebilir Rekabet Gücü" başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, Harvard Üniversitesinden Profesör Dani Rodrik ve kendi alanlarında tanınmış isimler katılmıştır. Yayın da ayrıca İSO ve Mckinsey $ Company'nin yaptığı iki araştırmanın sonuçları da yer almaktadır.

Publish Date : March 2003 DOWNLOAD

Deri ve Deri Ürünleri, Ayakkabı Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü

Rapor, deri sanayiinin dört ana sektör ve beş alt sektörde ele almaktadır. Dört bölümden oluşan raporun ilk bölümünde Deri ve Deri Ürünleri , ikinci bölümünde Ayakkabı Sektörü, üçüncü bölümünde Ayakkabı Yan Sanayii ve son bölümünde ise Suni Deri Sektörü incelenmiştir. Rapor; sektörün mevcut durumunu, rakip ülkelerle karsılaştırmaları ve sektörün rekabet gücünün arttırılması için uygulanması gerekli strateji ve politikaları kapsamaktadır

Publish Date : February 2003 DOWNLOAD

Sanayide Acil Durum Planlama ve Kriz Yönetimi

Odamız Çevre Şubesi tarafından hazırlanan yayın, sanayi kuruluşlarının, olası bir acil durum öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için yürütecekleri acil durum planlarının hazırlanması ve kriz yönetimi çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Publish Date : October 2002 DOWNLOAD