All Publications

Türkiye'nin Avrupa Birliği Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları ve CE İşareti

Çalışma, Türk sanayicisinin Avrupa Birliği'ne yönelik ihracatında uygulamak zorunda olduğu ve yurtiçinde de aşamalar halinde uygulamaya girmekte olan "CE Işareti" konusunda sanayicilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Üç bölümden oluşan yayının ilk bölümünde Uluslararası Ticarette Teknik Engeller ve Akreditasyon, ikinci bölümünde CE İşareti ve Türkiye'nin Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyum çalışmaları son bölümde ise Türkiye'de CE İşareti ile ilgili çeşitli uygulamalar hakkında mevzuata yer verilmiştir.

Publish Date : August 2004 DOWNLOAD

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Yayın, 11 Haziran 2003'te gerçekleşen "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma" adli seminere ait tebliğleri içermektedir. Seminerde katılımcılara, aile şirketlerinde kurumsallaşma yöntemleri, kurumsallaşma sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar, ilkeler, sorunlar ve aile şirketlerinin dünyadaki durumuna ilişkin bilgiler aktarılmıştır.

Publish Date : May 2004 DOWNLOAD

İmalat Sanayiinin Uluslararası Rekabet Gücü (Ab ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırma)

Çalışma, imalat sanayimizin, belirli faktörlere göre rekabet güçlerinin saptanması ve Türk imalat sanaysinin AB ve Diğer ülkelere göre konumunun belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada AB ve AB dışı ülkelerle yapılan karşılaştırmalara ve AB'ye tam üyelik öncesinde imalat sanayimizin durumu ve alınması gereken önlemlere de yer verilmektedir.

Publish Date : December 2003 DOWNLOAD