All Publications

Kimya Sektörü

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporda, kimya sanayinin ekonomideki önemi, sektörün gelişmesi ve temel göstergeleri, dünyada ve seçilmiş ülkelerdeki uygulamaları, sektörün rekabet gücü ile strateji ve politikaları, 12 alt sektör bazında ele alınmaktadır. Bu alt sektörler ise şunlardır: İlaç, sabun, deterjan, kozmetik, boya yalıtım, LPG, sınai gazlar, gübre, tarım ilaçları, petrokimya, tekstil kimyasalları, yapıştırıcılar, aşındırıcılar.

Publish Date : December 2003 DOWNLOAD

Termoset Plastikler

Yayin, termoset plastik sanayiinde çalışan Orta boy ve KOBI'lere yol gösterici rehber niteliği taşımaktadır.

Yazar: Dr. Metin Basbudak, Prof. Dr. Ahmet Akar

Publish Date : August 2003

Sanayide Fon Akımı Ve Finans Yollarındaki Değişimler (1994-2000)

İlk olarak 1984 yılında yapılan çalışma, 1994-2000 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden hazırlanmıştır. Çalışmada, sanayi için fon akım tabloları düzenlenerek, sektörlerin nerelerden kaynak sağladığı ve bu kaynakları nerelerde kullanıldığı yıllar itibariyle belirlenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar ışığında sanayi için genel eğilimler saptanmaya çalışılmıştır. Raporda ayrıca imalat sanayiinin ve alt sanayiinin mali yapısı, likidite durumu, finansal verimliliği ve karlılığı ile ilgili çok sayıda finansal tabloya da yer verilmiştir. Çalışma, imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmalara kendilerini bulundukları sektörle ve sanayinin bütünü ile karşılaştırma imkanını da sunmaktadır.

Publish Date : June 2003 DOWNLOAD