All Publications

İstanbul Sanayi Odası'nın 55. Yılında Türk Sanayii

İstanbul Sanayi Odası , 50. kuruluş yılını kutladığı 2002 yılında Türk Sanayi adlı kitabı yayımlamıştır. Bu yayın aracılığıyla sanayi tarihimizin kilometre taşları bir bütün içinde sergilenmiş, birçok tanıklık ve anekdot bir araya getirilmişti. Aradan geçen beş yılda sanayi alanında gerçekleşen gelişmeleri de kitabın kapsamına alarak yeni bir baskı yapan İstanbul Sanayi Odası, 2008 yılının Ekim ayında İstanbul Sanayi Odası'nın 55. Yılında Türk Sanayi adlı kitabı yayınlamıştır.

11 Bölümden oluşan yayın, 1453'den günümüze Türk sanayi tarihini detaylı olarak ele almaktadır.

Publish Date : November 2008 DOWNLOAD

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetimi sistemi; iş yeri ile ilgili alınacak olan kararlarda çevrenin devamlı olarak göz önünde bulundurulmasını, kararların uygulanması için uygun sistem ve prosesler geliştirilmesini sağlamaktadır. Çevre Yönetimi sadece bir kontrol sistemi değil, aynı zamanda firmanın çevre konusundaki sorumluluklarına cevap verici ve aynı zamanda riskleri azaltıcı, pazar imkânlarını artırıcı işleve de sahiptir.

İstanbul Sanayi Odası Çevre Şubesi tarafından hazırlanmış olan bu yayının amacı çevre yönetim sistemini kurmak ve bunu ISO 14001 ile belgelendirmek isteyen üyelere yol gösterici bir rehber olmaktır.

Publish Date : November 2008 DOWNLOAD

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

İstanbul veya çevresinde meydana gelebilecek doğal afet veya kazaların, can kayıplarının yanında, ekonomi üzerinde de büyük tahribat yaratacağı ortadadır. Olası doğal afet ve kazaların sonuçlarının felaket boyutuna ulaşmaması için böyle durumlara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak zorundayız. "Afet ve kaza" riskinin yüksek olduğu sanayi kuruluşlarında da, afet ve kazalara karşı müdahalenin başarılı olabilmesi, tesisin ve çevresinin korunması ve afetin en az zararla atlatılabilmesi için afet ve acil durum müdahale planlarının ve diğer hazırlık çalışmalarının önceden yapılması gerekmektedir.

Üyelerimizin bu tür çalışmaları yapmalarını kolaylaştırmak üzere "Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi" hazırlanmıştır.

Publish Date : July 2008 DOWNLOAD