All Publications

Sanayide Fon Akımı ve Finans Yollarındaki Değişimler (2001-2003)

İstanbul Sanayi Odası, üyesi olan sanayi kuruluşlarının finans yapılarını incelemek, buradaki değişim ve gelişmeleri ortaya koyabilmek amacıyla, 1980'li yılların başından bu yana, "Sanayide Fon Akımı ve Finans Yollarındaki Değişimler" adlı çalışmayı belli aralıklarla hazırlamaktadır. 2001-2003 yıllarını kapsayan yayın, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin bu döneme ait kaynaklar (faaliyet sonucu yaratılan, kısa ve uzun vadeli borç artışı, varlık azalışı, sermaye artışı) ve kaynaklar toplamı kullanım yerlerine (ödenen vergi ve kar payları, dönen ve duran varlıklarda artış, borç azalışı, sermaye azalışı, işletmelerden çekilen değerler, dönem zararı) ait verileri içermektedir.

Publish Date : December 2007 DOWNLOAD

Otomotiv Sektörü (2007)

Otomotiv sanayinde sürdürülebilir rekabet gücünün sağlanması, üretim alanında ulaşılan yetkinliğin güçlendirilerek devam etmesi yanında, teknoloji geliştirme ve Ar-Ge alanlarındaki yetkinliğin de varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu yetkinliğin hedefi, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının sağlandığı özgün teknoloji ve ürünlerin Türkiye'de geliştirilmesidir. Bu süreç "Üretim Merkezi"nden, "Mükemmeliyet Merkezi"ne dönüşümü gerektirmektedir. Bu raporda da ülkemizin sahip olduğu potansiyel üstünlükler ve küresel paylaşımla ilgili konulara ışık tutulmaktadır.

Publish Date : December 2007 DOWNLOAD

5. Sanayi Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü "Küresel Değişimde Yeni Dinamikler ve Türk Sanayinin Yol Haritası"

Yayın, Odamızın 1-2 Kasım 2006 tarihlerinde düzenlemiş olduğu "Sürdürülebilir Rekabet Gücü - Küresel Değişimde Yeni Dinamikler ve Türk Sanayinin Yol Haritası" başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, The Economist Dergisi Eski Genel Yayın Yönetmeni Bill Emmott, Global Change firması kurucusu ve gelecek bilimci Patrick Dixon ve kendi alanlarında tanınmış isimler katılmıştır. Kongrede, dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında Türk sanayisinin uluslar arası alanda daha kalıcı ve etkin bir rol üstlenebilmesi için izlenmesi gereken yollar üzerine tartışılmıştır.

İstanbul Sanayi Odası'nın armağanı olan yayınımızı ücretsiz olarak Odamız Yayın Satış Birimi'nden temin edebilirsiniz.

Publish Date : February 2007 DOWNLOAD