All Publications

İhracata Yönelik Pazar Araştırmalarında İnternet Kullanımı

Pazar araştırması, bir firmanın ürününü doğru pazar ve müşteriye ulaştırmak için izleyeceği ilk adımdır. Etkin bir pazarlama yapmak isteyen firmaların ürünlerinin doğru kitleye ulaştığından emin olmak, ürünlerinin pazardaki konumlandırılmasının ve fiyatlandırmanın ne kadar isabetli olduğunu kontrol etmek için hem mevcut hem de hedef pazarlarda sürekli pazar araştırması yapması gerekmektedir.

Bu yayın pazarlama faaliyetlerinde pazar araştırması yapmanın ne kadar önemli olduğunun altını çizmek ve ihracata yönelik masa başı araştırmalarının çeşitli aşamaları kapsamında faydalı olabilecek internet kaynaklarına erişim için bazı öneriler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Publish Date : March 2009 DOWNLOAD

Global Sanayi Eğilimleri Ve Türkiye İçin Değerlendirme

Türkiye'nin rekabet gücünün arttırılabilmesi için büyümenin kaynaklarına inen ve sektörel kalkınma önceliklerini dikkate alan, hızlı bir verimlilik ve katma değer artışı sağlayan uzun vadeli bir sanayi stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir ülkenin sanayi stratejisine temel teşkil eden değişkenlerden biri de global sanayideki gelişmeler ve eğilimlerdir. Bu bağlamda küresel sanayi eğilimlerini tespit etmek ve ülkemizin sanayi stratejisi için genel bir çerçeve oluşturmak amacıyla "Global Sanayi Eğilimleri ve Türkiye için Değerlendirme" adlı bir çalışma yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Dr. Can Fuat Gürlesel'in katkılarıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, sanayi sektöründeki küresel gelişmeler karşısında Türk imalat sanayinin konumu ile ilgili önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu gelişmelere açık olmakla birlikte, Türk sanayinde global eğilimler ile paralelliklerin sınırlı olduğu, buna karşılık tersine gelişmelere ise daha yoğun rastlandığı görülmektedir.

Publish Date : January 2009 DOWNLOAD

7. Sanayi Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü " Sanayi İçin Uygun Ortam"

Yayın, Odamızın 03-04 Aralık 2008 tarihilerinde düzenlemiş olduğu "Sürdürülebilir Rekabet Gücü Sanayi İçin Uygun Ortam " başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, Alpinvest Partners Küresel Araştırmalar Başkanı Dr. Peter Cornelius, Yazar-Danışman Mark Blayney ve kendi alanlarında tanınmış yerli yabancı isimler katılmıştır.

Kongre kapmasında konuşmacılar, "iş ve yatırım ortamı" konusunu, yerel ve küresel ekonomideki gelişmeler ışığında tüm unsurlarıyla ele almış, içinde bulunduğumuz küresel kriz ortamında firmalarımızın strateji belirlemelerine katkı sağlamışlardır. İstanbul Sanayi Odası'nın armağanı olan yayınımızı ücretsiz olarak Odamız Yayın Satış Birimi'nden temin edebilirsiniz.

Publish Date : January 2009 DOWNLOAD