All Publications

Global Sanayi Eğilimleri Ve Türkiye İçin Değerlendirme

Türkiye'nin rekabet gücünün arttırılabilmesi için büyümenin kaynaklarına inen ve sektörel kalkınma önceliklerini dikkate alan, hızlı bir verimlilik ve katma değer artışı sağlayan uzun vadeli bir sanayi stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir ülkenin sanayi stratejisine temel teşkil eden değişkenlerden biri de global sanayideki gelişmeler ve eğilimlerdir. Bu bağlamda küresel sanayi eğilimlerini tespit etmek ve ülkemizin sanayi stratejisi için genel bir çerçeve oluşturmak amacıyla "Global Sanayi Eğilimleri ve Türkiye için Değerlendirme" adlı bir çalışma yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Dr. Can Fuat Gürlesel'in katkılarıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, sanayi sektöründeki küresel gelişmeler karşısında Türk imalat sanayinin konumu ile ilgili önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu gelişmelere açık olmakla birlikte, Türk sanayinde global eğilimler ile paralelliklerin sınırlı olduğu, buna karşılık tersine gelişmelere ise daha yoğun rastlandığı görülmektedir.

Publish Date : January 2009 DOWNLOAD

7. Sanayi Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü " Sanayi İçin Uygun Ortam"

Yayın, Odamızın 03-04 Aralık 2008 tarihilerinde düzenlemiş olduğu "Sürdürülebilir Rekabet Gücü Sanayi İçin Uygun Ortam " başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, Alpinvest Partners Küresel Araştırmalar Başkanı Dr. Peter Cornelius, Yazar-Danışman Mark Blayney ve kendi alanlarında tanınmış yerli yabancı isimler katılmıştır.

Kongre kapmasında konuşmacılar, "iş ve yatırım ortamı" konusunu, yerel ve küresel ekonomideki gelişmeler ışığında tüm unsurlarıyla ele almış, içinde bulunduğumuz küresel kriz ortamında firmalarımızın strateji belirlemelerine katkı sağlamışlardır. İstanbul Sanayi Odası'nın armağanı olan yayınımızı ücretsiz olarak Odamız Yayın Satış Birimi'nden temin edebilirsiniz.

Publish Date : January 2009 DOWNLOAD

İstanbul Sanayi Odası'nın 55. Yılında Türk Sanayii

İstanbul Sanayi Odası , 50. kuruluş yılını kutladığı 2002 yılında Türk Sanayi adlı kitabı yayımlamıştır. Bu yayın aracılığıyla sanayi tarihimizin kilometre taşları bir bütün içinde sergilenmiş, birçok tanıklık ve anekdot bir araya getirilmişti. Aradan geçen beş yılda sanayi alanında gerçekleşen gelişmeleri de kitabın kapsamına alarak yeni bir baskı yapan İstanbul Sanayi Odası, 2008 yılının Ekim ayında İstanbul Sanayi Odası'nın 55. Yılında Türk Sanayi adlı kitabı yayınlamıştır.

11 Bölümden oluşan yayın, 1453'den günümüze Türk sanayi tarihini detaylı olarak ele almaktadır.

Publish Date : November 2008 DOWNLOAD