All Publications

Küresel Kriz ve Türk Sanayii için Esneklik-Güvence Dengesi Açılımı

Dr. Şeyma İpek Köstekli'nin hazırlamış olduğu yayında, esneklik-güvence dengesi, ilk olarak kavramsal düzeyde ele alınmaktadır. İkinci aşamada, AB'nin bu alandaki deneyim ve birikiminden hareketle, Türkiye işgücü piyasasının esneklik ve güvence açısından içinde bulunduğu durum incelenmektedir. Yayının, üçüncü ve son bölüm, yaşadığımız krize yönelik olarak, öncelikli sosyal politika önlemleri ve esneklik-güvence dengesine ilişkin model önerisine ayrılmıştır.

Publish Date : October 2009 DOWNLOAD

Marka Değeri ve Finansal Performans

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmalarına ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır. İstanbul Sanayi Odası - İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora/Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği Projesi kapsamında desteklenerek sanayi ile üniversite işbirliğinin sonucunda yapılan bu çalışma, tüketici gözünde oluşan marka değerinin firmalar için ölçülebilir bir finansal değer yaratıp yaratmadığının tespit edilmesi için ülkemizde yerleşik halka açık 28 farklı firma kullanılarak yürütülmüştür.

Publish Date : October 2009 DOWNLOAD

İhracata Yönelik Pazar Araştırmalarında İnternet Kullanımı

Pazar araştırması, bir firmanın ürününü doğru pazar ve müşteriye ulaştırmak için izleyeceği ilk adımdır. Etkin bir pazarlama yapmak isteyen firmaların ürünlerinin doğru kitleye ulaştığından emin olmak, ürünlerinin pazardaki konumlandırılmasının ve fiyatlandırmanın ne kadar isabetli olduğunu kontrol etmek için hem mevcut hem de hedef pazarlarda sürekli pazar araştırması yapması gerekmektedir.

Bu yayın pazarlama faaliyetlerinde pazar araştırması yapmanın ne kadar önemli olduğunun altını çizmek ve ihracata yönelik masa başı araştırmalarının çeşitli aşamaları kapsamında faydalı olabilecek internet kaynaklarına erişim için bazı öneriler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Publish Date : March 2009 DOWNLOAD