All Publications

Üretim Sistemlerinin Performansının Arttırılması

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Yalın Üretim, üretime yük getiren tüm israflardan (gereksiz taşıma faaliyetleri ve operasyonlar, operatör beklemeleri, hurdalar, fazla üretim vb.) arınmayı hedef alan bir yaklaşımdır. israflar, sistemin çalışma maliyetini arttırıp, gereğinden fazla işgücü ve malzeme kullanımına yol açmakla beraber hata yapılmasına uygun bir ortam yaratmaktadır. Bu rapor kapsamında öncelikle Yalın Üretim Sistemi'nin özellikleri ve projede kullanılacak araçlar açıklanacaktır. Ayrıca, Busbar enerji dağıtım sistemleri ile kablo kanal ve askı sistemleri üreten gerçek üretim ortamında uygulanmaya başlanmış olup gelinen noktaya kadar yapılan faaliyetlerin bildirimi yapılmıştır.

Publish Date : October 2009 DOWNLOAD

Küresel Kriz ve Türk Sanayii için Esneklik-Güvence Dengesi Açılımı

Dr. Şeyma İpek Köstekli'nin hazırlamış olduğu yayında, esneklik-güvence dengesi, ilk olarak kavramsal düzeyde ele alınmaktadır. İkinci aşamada, AB'nin bu alandaki deneyim ve birikiminden hareketle, Türkiye işgücü piyasasının esneklik ve güvence açısından içinde bulunduğu durum incelenmektedir. Yayının, üçüncü ve son bölüm, yaşadığımız krize yönelik olarak, öncelikli sosyal politika önlemleri ve esneklik-güvence dengesine ilişkin model önerisine ayrılmıştır.

Publish Date : October 2009 DOWNLOAD

Marka Değeri ve Finansal Performans

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmalarına ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır. İstanbul Sanayi Odası - İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora/Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği Projesi kapsamında desteklenerek sanayi ile üniversite işbirliğinin sonucunda yapılan bu çalışma, tüketici gözünde oluşan marka değerinin firmalar için ölçülebilir bir finansal değer yaratıp yaratmadığının tespit edilmesi için ülkemizde yerleşik halka açık 28 farklı firma kullanılarak yürütülmüştür.

Publish Date : October 2009 DOWNLOAD