All Publications

Türkiye'de Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları

Çalışmamızda, Avrupa Birliği teknik mevzuatının hukuk sistemimize entegre edilmesiyle özellikle CE işaretinin Dış Ticarette Standardizasyon uygulamalarına etkileri nedeniyle bir geçiş sürecinin yaşandığı bu dönemde üyelerimize, mevcut ve gelecekte gündeme gelecek uygulamalar hakkında bilgiler aktarılması hedeflenmiştir. Çalışmada, Uluslararası, bölgesel ve ulusal standardizasyon çalışmaları, ilgili kuruluşları, GATT, DTÖ, AB teknik mevzuatı çerçevesinde kullanılan bazı işaretlemeler, standardizasyon uygulamaları çerçevesinde kullanılan AQAP, ISO 9000, GMP, TSE, TSEK, Tip onay belgeleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Publish Date : June 2005 DOWNLOAD

Özel İmalat Sanayiinde Toplam Faktör Verimliliği

Profesör Dr. Baran Tuncer'in başkanlığında gerçekleştirilen çalışmada, 1975 - 1998 yıllarını kapsayan 23 yıllık dönemde, özel imalat sanayiinin genelinde ve 13 alt sektöründe toplam faktör verimliliğindeki değişimler ele alınmaktadır.

Çalışma, özel imalat sanayimizin yakın geçmişindeki toplam faktör verimliliği performansını ayrıntılarıyla ortaya koymakta, bugünkü ve gelecekteki verimlilik politikalarımızı oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair önemli verileri içermektedir.

Publish Date : October 2004 DOWNLOAD

2. Sanayi Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü "Geleceği Yakalamak"

Yayin, Odamızın 03-04 Aralık 2003 tarihlerinde düzenlemiş olduğu "Sürdürülebilir Rekabet Gücü Geleceği Yakalamak" başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, İtalya Üretim Faaliyetleri Bakanı Antonio Marzano ve kendi alanlarında tanınmış isimler katılmıştır. Kongrede KOBİ'lerde rekabet gücü, küresel rekabet, bölgesel kalkınma, KOBI finansman yöntemleri, şirketlerin kurumsallaşması, ulusal sanayi gücümüz, enerji piyasasının serbestleştirilmesi konuları ele alınmıştır.

Publish Date : September 2004 DOWNLOAD