All Publications

Özel İmalat Sanayiinde Toplam Faktör Verimliliği

Profesör Dr. Baran Tuncer'in başkanlığında gerçekleştirilen çalışmada, 1975 - 1998 yıllarını kapsayan 23 yıllık dönemde, özel imalat sanayiinin genelinde ve 13 alt sektöründe toplam faktör verimliliğindeki değişimler ele alınmaktadır.

Çalışma, özel imalat sanayimizin yakın geçmişindeki toplam faktör verimliliği performansını ayrıntılarıyla ortaya koymakta, bugünkü ve gelecekteki verimlilik politikalarımızı oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair önemli verileri içermektedir.

Publish Date : October 2004 DOWNLOAD

2. Sanayi Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü "Geleceği Yakalamak"

Yayin, Odamızın 03-04 Aralık 2003 tarihlerinde düzenlemiş olduğu "Sürdürülebilir Rekabet Gücü Geleceği Yakalamak" başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, İtalya Üretim Faaliyetleri Bakanı Antonio Marzano ve kendi alanlarında tanınmış isimler katılmıştır. Kongrede KOBİ'lerde rekabet gücü, küresel rekabet, bölgesel kalkınma, KOBI finansman yöntemleri, şirketlerin kurumsallaşması, ulusal sanayi gücümüz, enerji piyasasının serbestleştirilmesi konuları ele alınmıştır.

Publish Date : September 2004 DOWNLOAD

Türkiye'nin Avrupa Birliği Teknik Mevzuatına Uyum Çalışmaları ve CE İşareti

Çalışma, Türk sanayicisinin Avrupa Birliği'ne yönelik ihracatında uygulamak zorunda olduğu ve yurtiçinde de aşamalar halinde uygulamaya girmekte olan "CE Işareti" konusunda sanayicilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Üç bölümden oluşan yayının ilk bölümünde Uluslararası Ticarette Teknik Engeller ve Akreditasyon, ikinci bölümünde CE İşareti ve Türkiye'nin Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyum çalışmaları son bölümde ise Türkiye'de CE İşareti ile ilgili çeşitli uygulamalar hakkında mevzuata yer verilmiştir.

Publish Date : August 2004 DOWNLOAD