All Publications

İstihdam Stratejileri ve Türkiye için Bir Model Önerisi Dr. Şeyma İpek Köstekli

Dr. Şeyma İpek Köstekli'nin doktora tezi olan yayın, 3 bölümden oluşmaktadır. Yayının ilk bölümünde istihdam stratejisi kavramı, "gelişmiş ülkeler", "gelişmekte olan ülkeler" ve "geçiş ekonomileri" ayırımı ekseninde dünyadaki istihdam stratejileri-politikaları ve istihdam-işsizlik sorununa çözüm arayışlarında alternatif açılım ve yaklaşımlar ele alınmıştır. İkinci bölümde, Türkiye işgücü piyasasının yakın dönemdeki durumu ve özellikleri analiz edilmiştir. Yayının son bölümünde, AB tam üyelik perspektifiyle, dünyadaki başarılı uygulama ve deneyimler ışığında, Türkiye'de işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılması için strateji önerisi getirilmiş ve bu stratejinin yaşama geçirilmesi için makro ve mikro nitelikte politikalara yer verilmiştir.

Publish Date : July 2006 DOWNLOAD

Gıda Sektörü

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporda gıda sanayii , kırmızı et, su ürünleri, konserve meyve-sebze ve salça, dondurulmuş gıda, bitkisel yağ, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, un ve unlu mamuller, nişasta ve nişasta bazlı şekerler, karma yem, bisküvi, şekerli mamuller, makarna, gıda katkı ve yardımcı maddeleri, alkollü içecekler, gazlı içecekler ve meyve suyu, su ve maden suyu ve hazır yemek olmak üzere 19 alt sektör olarak incelenmiştir. Çalışmamızda, 19 alt sektör bazında, öncelikle stratejik dönüşümlere açık bir biçimde ulusal ve uluslararası boyutta durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Alt sektörler bazında rekabet gücü analizleri yapılarak güçlü ve güçlendirilmesi gereken yanlar belirlenmiş, sektörlerin önündeki fırsat ve tehditler ortaya konulmuştur. Ayrıca, alt sektörler adına stratejiler geliştirilmiş ve bu stratejilerin yaşama geçirilmesi için yapılması gerekenler politikalar olarak önerilmiştir.

Publish Date : April 2006 DOWNLOAD

4. Sanayi Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü "Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Sanayi"

Yayın, Odamızın 25-26 Kasım 2005 tarihlerinde düzenlemiş olduğu "Sürdürülebilir Rekabet Gücü ve Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Sanayi " başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, Avrupa Sanayi Araştırmaları Birliği Eski Başkanı Prof. Dr. Hans de Wit ve kendi alanlarında tanınmış isimler katılmıştır. Kongrede, Avrupa Birliği uyum sürecinde sanayimizi ilgilendiren konularda yapılacak mevzuat değişiklikleri ve bunların olası etkileri ele alınmıştır.

Publish Date : February 2006 DOWNLOAD