B20 Türkiye’nin Organize Ettiği İlk Bölgesel İstişare Toplantısı Cidde’de Yapıldı​

  • Etkinlikler
2015-b20-02

B20 Bölgesel İstişare Forumu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında, B20 Türkiye Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Cidde'de toplandı. Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri’nden 150’ye yakın iş insanının katılımıyla gerçekleşen B20 Türkiye'nin, yurt dışında düzenlediği ilk bölgesel istişare toplantısına B20 Yürütme Kurulu Üyesi ve aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da katıldı.

B20 Türkiye’nin organize ettiği Bölgesel İstişare Forumları’nın ilki Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Suudi Arabistan Krallığı Finans Bakanı Dr. İbrahim Abdulaziz Al-Assaf’ın da katıldığı Forum’a Türk B20 Yönetimi ve Suudi Arabistan ve Körfez Ülkesi iş insanları yoğun ilgi gösterdi. Bölge forumları, Cidde’den sonra Hindistan, Singapur, Çin, Brezilya, Azerbaycan, Meksika, Güney Afrika ve Rusya gibi kentlerde devam edecek.

Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, tarih, coğrafya, kültürün ülkeleri birbirine yaklaştıran çok önemli faktörler olduğuna işaret ederek kardeşlik bağlarının ülkeleri birbirine bağlayan en önemli faktör olduğunu dile getirdi. İlişkilerini hep bu çerçevede değerlendirdiklerini ifade eden Babacan, bu anlayışla da son yıllarda Körfez ülkeleriyle ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerde önemli mesafeler kaydettiklerini belirtti.

Ali Babacan bunun en güzel örneğinin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile ekonomik iş birliğini daha da ilerletmek yönünde atılan adımlar olduğunu söyleyen Babacan, 2008'de Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog mekanizması oluşturulduğunu, böylece ekonomiden kültüre, güvenlik konularından siyasi iş birliğine kadar geniş bir yelpazede yer alan konuları kapsamlı ve düzenli bir şekilde istişare etme imkanına kavuştuklarını kaydetti.

Babacan, bu mekanizma çerçevesinde ticaret, yatırım, tarım, ulaştırma, enerji, su, çevre, turizm, sağlık, kültür, ekonomi gibi 11 alanda alt komiteler oluşturup düzenli bir şekilde görüş alışverişi gerçekleştirmeye başladıklarını belirtti. Ali Babacan, kurulan bu Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Mekanizması'nın bir sonucu olarak özel sektörler arasındaki iş birliğinin de hem içerik kazandığını hem de kayda değer ölçüde geliştiğini anlattı.

"G20 Dönem Başkanlığı bir fırsat"

Ekonomik ilişkilerin daha da ileri götürülmesi bakımından Türkiye'nin G20 Başkanlığı'nın da önemli bir fırsat sağladığını vurgulayan Babacan, G20 içerisinde Suudi Arabistan ile yakın çalıştıklarını, bu ülkenin enerji konusu dahil olmak üzere önceliklerine verdiği destekten ötürü memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çoğu ülkede istihdamın en az yarısını, dolayısıyla da ekonominin bel kemiğini KOBİ'lerin oluşturduğuna işaret eden Babacan, KOBİ'lerin sorunlarına, özellikle de finansmana erişimde yaşadıkları sıkıntılara ve küresel değer zincirlerine katılımlarının kolaylaştırılmasına önem verdiklerini, bunlara ilaveten her bir gündem maddesinin altında KOBİ'lere ilişkin hususları ele almaya gayret ettiklerini kaydetti.

KOBİ'lerin sesinin küresel bir yansıması olacak Dünya KOBİ Forumu'nu Uluslararası Ticaret Odası ile işbirliği içinde kurmaya çalıştıklarını söyleyen Babacan, "Bu denli yoğun KOBİ ilgisi G20 gündemine ilk defa yer alıyor. Çalışmalarımız sayesinde G20'de artık büyük şirketlerin ve sendikaların yanı sıra KOBİ'lerin de sesi duyulacak" diye konuştu.

Kadın ve gençlerin istihdamı

Ulusal boyuttaki kapsayıcılık yaklaşımının bir diğer ayağını ise kadınların ve gençlerin istihdama katılım oranlarının artırılması oluşturduğunu anlatan Babacan, iş gücünün eğitim seviyesinin ve verimliliğinin artırılmasının da istihdam alanında bu yıl izleyecekleri öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti. Babacan, KOBİ'lerde olduğu gibi, istihdam alanında da B20 oluşum ile iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

G20'ye üye olmayan düşük gelirli gelişmekte olan ülkeleri de düşünüp onların sorunları için çözümler üretmeye çalıştıklarını dile getiren Babacan, "G20, dünya ticaretinin yüzde 75'ini, dünya nüfusunun 3'te 2'sini, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil ediyor. Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkeleri içeren bu platform, coğrafya olarak da tüm kıtaları kapsıyor. Böylesine güçlü bir yapının dünyanın geriye kalan kesimlerinin sorunlarına da eğilmesi kaçınılmaz bir sorumluluktur. Bu kapsamda da tüm paydaşlarımızın ve uluslararası kuruluşların katkılarına açığız ve sizlerin de katkılarını bekliyoruz" dedi.

B20'ye altyapı ve yatırım görevi

Altyapı yatırımları için çok büyük finansal kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu ve birçok ülkenin bu ihtiyacı karşılayacak mali alana sahip olmadığını ifade eden Babacan, "Bu gerçekten hareketle, yatırımcıların altyapı projelerine dahil olmalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Özel sektörü bu alana çekebilmek için kamu özel iş birliği modelleri, varlığa dayalı finansman modelleri gibi alternatif modeller üzerinde sıkı bir çalışma yürütmekteyiz. Söz konusu modellerin işlerlik kazanabilmesi için iş dünyasının bakış açısına ve katkılarına duyduğumuz ihtiyaç izahtan varestedir. Bu kapsamda, B20 altyapı ve yatırım görev gücünün önemli bir rol üstlenmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Babacan, dönem başkanlığı önceliklerine ilişkin birlikte çalışılması gereken çok sayıda alan bulunduğuna işaret ederek, bu süreçte iş dünyasını çok güçlü şekilde temsil eden B20 ekibine son derece güvendiklerini söyledi.

Forum’un açılış konuşmasını yapan TOBB ve B20 Türkiye Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dönem başkanlığı sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hisarcıklıoğlu, küreselleşme olgusu üzerinde dururken, “Bundan 20-30 sene öncesine kadar ülkeler kendi başlarına varlıklarını devam ettirirler, ‘kendi kendilerine yeten ülke’ olmakla övünürlerdi. Bugün çok daha farklı bir konjonktürle karşı karşıyayız, küreselleşme her alanda etkisini gösteriyor. Artık tek başına ayakta kalmak mümkün değil. Ekonomilerimizin geleceği küresel piyasalara ne kadar entegre olduğu ile yakından ilgili. Ortak kararlar alınabiliyorsa, tüm taraflar karar alma süreçlerine dahil olabiliyorsa, küreselleşmeden maksimum fayda alınabiliyor” ifadesini kullandı.

G20’nin misyonu, yapısı ve amaçlarına ilişkin açıklamada bulunan Hisarcıklıoğlu, “Küresel ekonominin sorunlarına çözümler ararken, hükümetler ile iş dünyaları arasında iş birliğinin artırılması da son derece önemli. Çünkü küresel ekonomideki sorunlarla günlük hayatta, ilk elden yüzleşenler iş insanlar, yani bizler. Bizler iş yaparken karşılaştığımız sıkıntıları, sorunları hükümetlere anlatacağız ki G20 çatısı altında bunlara çözüm getirilsin. İşte, G20’nin iş dünyası kolu olan B20 bizlere bu imkanı sunuyor. Bizler iş adamları olarak, B20 sürecinde daha aktif rol alıp, G20 ile daha fazla mesai harcamalı ve müşterek refah için çalışmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.