“Öncelikli Dönüşüm Programları ve Sanayi Strateji Belgesi Yol Haritası Olmalı”

26.11.2015

“Öncelikli Dönüşüm Programları ve Sanayi Strateji Belgesi Yol Haritası Olmalı” (Basın Kupürü)

PDF