İSO ve Üniversiteler

  • Arşiv

21. yüzyılda bilginin en önemli güç olduğu artık herkes tarafından kabul gören bir gerçek. Bu gerçeğin bir gereği olarak İstanbul Sanayi Odası, bilim yuvası üniversitelerimizle iş birliğine çok önem veriyor.

Geçen yıl İstanbul’daki köklü ve güçlü yedi üniversitemizle kurduğumuz “Sanayi Platformu” özverili çabaların katkısıyla meyvelerini vermeye başlıyor.

Firmalarımızın proje taleplerini, güvenilir ve hızlı bir şekilde üniversitelerimizin teknoloji transfer ofisleri ile buluşturacak ve ortak projeler geliştirilmesine olanak sağlayacak sanayi portalımız, sanayiprojeleri.com adıyla üyelerimizin hizmetine sunulma aşamasındadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile sanayicilerin ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmesini, işbirliği ve karşılıklı iletişimin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla İSO’nun öncülüğünde “Sanayi Teknopark Komisyonu” kurulmuştur. Bu komisyon; İSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İSO Meclis Üyeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) temsilcileri, melek yatırımcılar, üniversiteler, teknoparklarda yer alan girişimciler ve Borsa İstanbul temsilcileri gibi birçok paydaşın katılımıyla ilk toplantısını yaparak gelecek için umut veren adımı atmış bulunuyor.

Üniversitelerimizin patent konusuna her geçen gün daha fazla önem vermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Üniversitelerin bu konuda sergilediği çabaya İSO olarak patentlerin ticarileşmesine aracılık ederek katkı sağlamayı hedefliyoruz. İstanbul Üniversitesi’nin patent sahibi öğretim üyeleri ile sanayicilerimizi buluştururken, bu konuda daha aktif olma kararlılığına sahibiz.

Bugün Türkiye’nin en büyük eksiği teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünleri üretmede henüz istenen seviyeye gelmemiş olmasıdır. İTÜ ARI’da yapılan çalışmalar ve genç girişimcilere verilen destekler, gelecekte bu konudaki eksikliğimizin giderilmesi anlamında biz sanayicileri heyecanlandırıyor. İSO olarak İTÜ ARI’daki heyecan verici çalışmalarda yer almamıza olanak sağlayacak bir çabanın içindeyiz.

Bütün bu çabalarımızın, arzu edilen verimli sonuçları ortaya çıkarması, siz sanayici üyelerimizin desteğiyle mümkün olacaktır. Bu konuda sizlerden daha fazla destek ve katkı beklediğimizi özellikle paylaşmak istiyorum.

Demokrasilerin bir şöleni olarak görülen seçimler, toplumların refahı ve huzuru açısından önem taşıyor. 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimlerin demokrasimiz, istikrar ve ekonomimiz açısından hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı