İSO’da Yeni Dönem

  • Arşiv

İstanbul Sanayi Odamızın Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği, Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB Delegeleri ve Meslek Komitesi Başkanları ve Yardımcıları seçimlerini, Odamızın güçlü kurumsal kültürüne, geleneklerine ve değerlerine yaraşan örnek bir şekilde nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirdik.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak, bizlere emanet edilen görev ve sorumluluğu gururla ve heyecanla üstlenmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki çalışma dönemi boyunca bu önemli görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmenin ve bize gösterilen güvene layık olmanın çabası içinde olacağız.

Sanayimizi ve sanayicilerimizi geleceğe hazırlamak öncelikli görevimiz. Gelecek kavramı herkesi meraklandıran, umutlandıran, kimi zaman tedirgin eden, gizemli ve heyecan verici bir kavramdır. Önümüzde fırsatlar kadar riskleri de beraberinde taşıyan bir dünya ve bölge gerçeği var. Sadece teorik olarak veya tartışarak değil somut uygulama ve adımlarla da geleceğe hazırlanmaya önem veriyoruz.

İşte, bu anlayış eşliğinde yeni döneme üç önemli raporla adım atıyoruz. Dünya genelinde ekonomik büyümenin en hızlı ve güvenilir öncü göstergesi olarak kabul edilen Satınalma Yöneticileri Endeksi-PMI’ın ülkemizde hesaplanması ve yayımlanması için IHS Markit ile yaptığımız işbirliğinin sonucunda üç aylık periyotlarla “Sanayide Görünüm ve Beklentiler” raporlarını yayımlamaya başladık. Bu yeni çalışmalarımızın da sanayi sektörümüze ve ekonomimize ilişkin geliştirilecek strateji ve politikalar açısından ufuk açıcı olacağına yürekten inanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde daha fazlasını başarmak için hep birlikte, el ele vererek çalışmamız gerekiyor. Sanayicilerin sorunlarını en iyi bilenler sanayicilerdir, yani tabanımızdır. Bu açıdan tabanımızla sürekli ve etkin bir etkileşim içinde olmak bizim için son derece önemli. Yeni dönemde de gerek işbirliği ve görüş alışverişi; gerekse yerinde, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak bakımından tabanımızla yakın olmaya devam edeceğiz.

Bu ülkede elini taşın altına koyan, üreten, refah sağlayan, sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin lokomotifi olan sanayicilerimiz için ne yapsak azdır...

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı