İstihdam Seferberliği ve Büyükanne Projesi

  • Arşiv

Sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin lokomotifi olan biz sanayiciler, üretim ve ihracat yaparak, vergi ödeyerek, istihdam sağlayarak ülkemiz ekonomisinde ağırlıklı bir role sahibiz. Son zamanlarda ekonomimiz zorlu sınavlardan geçmeye devam ederken, bizler zorluklar karşısında umutsuzluğa kapılmıyoruz. Büyük bir sorumluluk bilinciyle ülke ekonomisine can veriyoruz.

Bu anlayıştan hareketle Cumhurbaşkanımızın da desteklediği, üst çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yürüttüğü İstihdam Seferberliğine biz sanayiciler de katılıyoruz. Bu çerçevede ilk adım olarak bütün üyelerimize bir mektup gönderdik. Mektubumuza dergimizin bu sayısında yer verdik. Ayrıca dergimizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından sağlanan istihdam teşvikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Öte yandan Odamız bünyesinde, firmalarımızın istihdam teşvikleri konusunda bilgi alabilecekleri ve yeni istihdamlarını bildirecekleri İstihdam Seferberliği Danışma masasını kurduk. İstihdam Seferberliği kapsamında yeni istihdam sağlayan ��yelerimizin isimlerinin yer aldığı gurur listemizi başta internet sitemiz olmak üzere çeşitli mecralarda kamuoyuna duyurmaya başladık. Eleman arayan ancak bulamayan üyelerimize yardımcı olmak amacıyla kurumsal işbirliklerine gidiyoruz. Odamızda görev yapan İŞKUR işve meslek danışmanı ile istihdam arzı ve talebini buluşturuyoruz. Muhtelif sektörel ve bölgesel dernek ve sivil toplum kuruluşlarımızla, istihdam seferberliğine yönelik toplantılar yaparak tabanımızı konu hakkında bilgilendiriyoruz.

Yine bu bağlamda İstanbul Sanayi Odası olarak, iş hayatında kadın istihdamının geliştirilmesi noktasında ülkemizin gündemindeki “Büyükanne Projesi”nin fikri öncülüğünü yaptık. Bu projenin hayata geçmesine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 8 Şubat’ta Ankara’da protokol imzaladık. Protokolün imzalanmasını müteakiben, belirlenen illerde 5 bin aileyi kapsayacak şekilde pilot uygulama hayata geçecek. “Büyükanne Projesi”nin kamuoyunda ilgi uyandırması ve ilk andan itibaren yoğun bir taleple karşılanması, kadın istihdamının artırılması açısından son derece sevindirici bir gelişme.

Gerek “Büyükanne Projesi”nin gerekse istihdam seferberliğine yönelik diğer somut girişimlerimizin işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Teşvik edici koşulların oluştuğu, somut imkanların sağlandığı bu süreçte, siz üyelerimizin başlatılan istihdam seferberliğine en etkili şekilde katılım sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Bu süreçte sizlerle iletişim halinde olmaya ve gerekli desteği vermeye önem veriyoruz.

Yıllardır vergisini düzenli ödeyen sanayici ve esnafa pozitif bir ayrımcılığın yapılması gerektiğini vurguluyoruz. 2017 yılı ile birlikte reel sektörü canlandırmak için birçok adım atan Hükümetimizin, vergisini düzenli ödeyenlere, geçici vergide getirdiği yüzde 5’lik indirimi son derece olumlu bulduğumu söylemek istiyorum.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı