Karbon Sonrası Döneme Doğru

  • Arşiv

Küresel iklim değişikliği 21. yüzyılın en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. İklim değişikliğinin, kuraklık, sel ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi etkileriyle, ülkelerin özellikle sosyal ve ekonomik kalkınmalarını olumsuz etkileyen bir gelişme olduğu dikkatlerden asla kaçmamalıdır.

İklim değişikliği tarihin ilk dönemlerinden beri süregelen bir olgu olmakla birlikte tarihte ilk defa insan faaliyetleri sonucu değişmektedir. Bu değişikliğin sorumlusu her coğrafyadan biz insanlar olduğuna göre; iklim değişikliği tüm ülkelerin çözüme katkı sağlaması gereken küresel bir sorundur.

İşte bu anlayış eşliğinde geçen aralık ayında Paris’te 195 ülkenin katılımıyla “Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi” gerçekleştirildi. Bu Zirvede, küresel ortalama sıcaklık artış hızının 2 derecenin altına indirilmesi ve mümkün ise 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefi üzerinde anlaşmaya varıldı.

Geçmişe bakacak olursak; 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, en fazla gaz salınımına sahip ülkelerin onaylamaması nedeniyle etkisiz kalmıştı. Paris Zirvesi’nin önemi işte bu noktada daha fazla ortaya çıkıyor: Paris’teki anlaşma, iklim konusunda, üzerinde uzlaşılan ilk evrensel iklim anlaşması olma özelliğine sahip.

Hukuki açıdan da kayda değer olan bu anlaşmanın, biz sanayiciler açısından önemli bir sonucu var: Fosil yakıtlara dayalı dönemin bitirilmesi hedeflenerek karbon sonrası dönemin kapısı aralanıyor. Bu açıdan anlaşma “sanayi tarihi için bir dönüm noktası” olarak tanımlanmaktadır.

İşte bu konu sadece iklim değişikliğine yol açan sera gazları emisyonlarının azaltımı ya da genel olarak çevre kirliliğiyle mücadele ile sınırlı değil; iş, sürdürülebilir bir kalkınma stratejisinin tasarımı noktasına gelmiş bulunuyor. Özetle; fosil yakıt enerjileriyle işleyen İkinci Sanayi Devrimi sona ererken, yenilenebilir enerjilerle işleyen Üçüncü Sanayi Devrimi’ne geçiş süreci başlıyor.

Bir yılı daha hep birlikte geride bıraktık. Yeni yılın ülkemize ve biz sanayicilere bereket ile esenlik getirmesini diliyorum.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı