Okul-Sanayi İşbirliği

  • Arşiv

İstanbul Sanayi Odası olarak, özellikle eğitim ve yarınlarımızın güvencesi gençlere özel bir önem veriyoruz. Dünya genelinde üretimin yeniden önem kazandığı bir süreçte, daha yüksek katma değerli bir üretim ve ihracat yapısına geçmek biz sanayicilerin öncelikli hedefidir. Katma değeri yüksek ürünleri üretmek, ancak iyi eğitilmiş, nitelikli işgücü ile mümkün olmaktadır.

Sanayiciler olarak nitelikli işgücü temin etmekte hâlâ zorlanıyoruz. Bir tarafta, işsizlik varken, sanayimizin uygun eleman bulmakta sorun yaşaması gerçekten çok düşündürücü. Acı ama gerçek: Ülkemizde eğitim ile istihdam arasındaki sorunlara çare olacak güçlü bir köprünün eksikliği hâlâ devam ediyor.

Bu köprüyü kurmaya çalışırken, bütün çabaların odağında mutlaka mesleki eğitimin olması gerektiğine inanıyoruz. Mesleki eğitim odağa alınırken, dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi, okul-işyeri bağlantısındaki kopukluğun giderilmesidir.

Bu önemli konuya yönelik ilk adımı, geçtiğimiz Ekim ayında Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte “Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” protokolünü imzalayarak attık. Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli’nin en özgün boyutlarından biri, sunduğu yönetişim yaklaşımıdır. Projemiz, okullara sadece teknik altyapı imkanları konusunda destek sağlamanın çok daha ötesinde bir vizyona sahip.

Sanayicilerimize meslek liselerinin kapılarını açarak, aradıkları nitelikli elemanların yetişmesine katkı sağlama imkanını sunuyoruz. Diğer yandan eğitimciler de fabrikaya gelip, üretim sürecine dair en güncel uygulamaları pratikte tanıyarak bilgilerini tazeliyor. Modelimizin bir diğer boyutu da okul ve sanayi arasında teknolojik işbirliğine katkı yapmasıdır. Firmalar, okulların atölye ve laboratuvarlarındaki teknolojik altyapıya destek olurken, öğrenciler de güncel olanaklarla daha iyi bir öğrenim ve staj ortamına kavuşmuş olacaktır.

Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli kapsamında, her geçen gün daha fazla meslek lisesi ile sanayi kuruluşlarını eşleştirerek aralarındaki bağı güçlendiriyoruz.

Amacımızın, önümüzdeki dönemde başarı hikâyelerinin sayısını artırmak olduğunu özellikle paylaşmak istiyorum. Bu konuda sizlerden gelecek katkı gücümüze güç katacaktır.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı