Yaşam Döngüsü Analizi

  • Arşiv

Yaşam döngüsü analizi, bir ürün veya hizmetin çevresel etkilerini bilimsel verilerle belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılan bir yöntem. Bu analiz, sanayinin sürdürülebilir büyümesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması açısından çok önemlidir. Öyle ki, son yıllarda yaşam döngüsü analizinin, tekstil ve kimya sektörlerindekiler başta olmak üzere, firmalarımızın karar verme süreçlerinde giderek daha çok rol aldığını görüyoruz.

Buna kısa bir süre önce de tanıklık ettik. Odamızın verdiği “14. Çevre ve Enerji Ödülleri” aralık ayında sahiplerini buldu. Gördük ki, artan çevre duyarlılığına paralel olarak, firmalar bir ürün geliştirirken, bunun küresel çevre sorunlarına yapacağı etkileri daha fazla dikkate almaya başlamış.

Bu noktada önemli gördüğüm bir hususa dikkat çekmek istiyorum: Yaşam döngüsü analizini sadece çevresel etkilerin değerlendirildiği bir araç olarak görmemeliyiz. Yaşam döngüsü analizi, aslında üretim sürecinde ekonomik parametrelerin de ölçülebileceği, ticari fayda sağlayabilecek bir yöntemdir.

Bir başka ifadeyle, yaşam döngüsü analizinde, üretimde çevresel etkilerin yoğun olduğu aşamalara odaklanılmakta. Bu sayede, kaynakların optimum tüketilmesi ve üretim sürecinde yapılacak iyileştirmeler ile sadece çevresel etkiler değil, maliyetlerin de azalmasıyla rekabet avantajı sağlanabilir. O halde, yaşam döngüsü analizi, hem çevre, hem sanayici, hem de tüketici dostudur. İstanbul Sanayi Odası olarak, yaşam döngüsü analizi konusunda öncü görevler almaya her zaman önem verdik, önem vermeye de devam edeceğiz…

Sağlık ve huzur eşliğinde yeni bir yıl dileğiyle…

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı