Yeni Sistem, Yeni Dönem

  • Arşiv

Türkiye kısa bir süre önce yeni bir döneme adım attı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan yeni sistemin, yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından hayata geçmesi öngörülmüştü. İşte, 24 Haziran 2018’de yapılan seçimleri takiben, yeni yönetim sistemimizin vücut bulmasına hep birlikte tanıklık ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte yasama ve yürütme organları ve süreçleri yeniden tanımlanırken, bu kapsamlı değişimin ekonomik ve toplumsal hayatımız üzerinde büyük etkiler doğurması da kaçınılmazdır. O nedenle biz sanayiciler, toplumun bütün kesimleri gibi yeni sistemin hangi değişiklikleri getireceğini, bu değişikliklerin üretimimizi, ekonomimizi ve sosyal hayatımızı nasıl etkileyeceğini öğrenmenin ve anlamanın gayreti içindeyiz. Bu anlayıştan hareketle, Siyaset Bilimci ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Haluk Alkan ile birlikte, “Yasama, Yürütme, Ekonomi ve Toplum Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne Bakış” konulu Temmuz ayı Meclis toplantımızda konuyu ele aldık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçmesiyle birlikte yeni bakanlar kurulu da açıklandı. İSO heyeti olarak Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a İstanbul’da istişare ve nezaket ziyaretinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde bir program dahilinde bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz…

Ekonomimiz, üretim hayatımız ve sanayimiz için yeni bir adım atıldı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük Eylem Planı kapsamında yaptığı açıklamaların ülkemiz açısından önemli başlıkları var. Fakat sanayimiz açısından bizim için en önemli başlık, Kalkınma Bankacılığı ile ilgili alınmış olan karar ve konulmuş olan hedeflerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Kalkınma Bankası’nın, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek bir bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırılacağını açıklamıştır. Böylece, gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankacılığını ülkemize taşıyacak bir sistem oluşturulacak.

Bu konu bizim İstanbul Sanayi Odası olarak sanayicimizin daha nitelikli ve ucuz finansmana erişimi noktasında uzun zamandan beri dile getirdiğimiz bir talepti. Bu nedenle Kalkınma Bankası’nın gelişmiş ülkelerdeki gibi bir misyonla yeniden yapılandırılmak üzere 100 Günlük Eylem Planı kapsamında ele alınması ve üzerinde hassasiyet gösterilmesini; çok önemli ve sanayimizin daha nitelikli ve katma değerli bir yapıya kavuşması açısından atılmış değerli bir adım olarak görüyoruz…

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı