Yerli Ürün Alımı

  • Arşiv

İstanbul Sanayi Odası olarak, yerli üretimi ve yerli ürün alımını desteklemek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda yoğun bir gayretin içerisindeyiz.

Ülkemizde son yıllarda birçok alanda çok büyük yatırımlar yapıldığını memnuniyetle görüyoruz. Kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen projelerin alımlarında yurt içinde üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve yerli sanayinin desteklenmesinin, dışa bağımlılığı azaltacağı, milli gelir, istihdam, ödemeler dengesi ve rekabet gücü üzerinde olumlu etkiler yapacağı muhakkaktır.

Unutmamalıyız ki, kamu alımı politikaları ülkelerin sanayileşme yeteneğini yükseltmek amacıyla bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan Türkiye’ye bakacak olursak, kamunun bu alımlar kapsamında yerli AR-GE, yenilik ve teknoloji transferini desteklemesi ülkemizin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında sanayileşmesi açısından bir fırsat teşkil etmektedir.

Öte yandan imalat sanayimiz her türlü makine ve ekipmanı kolaylıkla üretebilecek konumda olup, kapasitesini de her geçen gün arttırmaktadır.

Gerek kamu gerekse özel sektör yatırımlarında kullanılacak malzemelerin mümkün olduğunca yüksek oranda “yerli üretimle” gerçekleşmesi, yerli üreticinin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi amacıyla İstanbul Sanayi Odası olarak vizyoner nitelikli bir dizi toplantı ve ziyaretler gerçekleştiriyoruz.

İlgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile sanayicilerimizi buluşturup, üyelerimizi yeni iş fırsatları hakkında bilgilendirmek, üye ilişkileri yönetimi (CRM) sayesinde sanayicilerimize özgüven vermek, cesaret sağlamak amacıyla son zamanlarda yaptığımız faaliyetimize değinecek olursam:

Sağlık alanında yapılan yatırım ve harcamalar son derece kayda değerdir. Bu yatırımlardan yerli üreticiye iş fırsatları sunmak için Sağlık Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ile sanayicilerimizi İSO çatısı altında bir araya getirdik.

Üçüncü Havalimanı inşaatında yerli üretimi ve yerli alımı gerçekleştirmek amacıyla yüklenici firma yetkilileri ile İSO üyelerinin karşılıklı buluşmasından sonra somut adımlar atmaya devam ediyoruz.

Uzay ve havacılık alanında da aynı anlayış eşliğinde İSO ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI-TUSAŞ) arasında karşılıklı ziyaretler çerçevesinde TAI yetkilileri ile üyelerimizi bir araya getirdik.

Bu etkinliklerimize önümüzdeki dönemde bir takvim dahilinde devam edeceğimizi belirtirken şu hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum: Ülkemiz, önümüzdeki yıllara yönelik büyük hedeflere sahip. Bu hedeflere ulaşmak da ancak sanayimizin, yerli üretimin ve yerli ürün alımının desteklenmesiyle mümkün olacaktır.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı