İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı 2015 Yılı Birim Fiyat ve Rayiçleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığından alınan yazıda, 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayınlanacak olan Rayiç ve birim fiyatların tespitinde değerlendirilmek üzere, inşaat rayiç ve Birim fiyatlarına esas işçilik –araç ve gereç listeleri ile makine ve elektrik Tesisatı birim fiyat listelerindeki iş kalemlerinin piyasa fiyatlarının bilinmesine İhtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 2014 yılına ait birim fiyatlar ekte yer almakta olup, rayiç ve birim fiyat poz numaralarında belirtilen kalemlerin piyasa fiyatlarının bildirilmesi hususu bilgilerinize sunulur.