Resmi Gazetede Sanayi, 05.02.2015

Tebliğler

TS EN ISO 8673 Altıköşe Normal Somunlar, (Stil 1)-Metrik İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (ISO 8673:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2015/1)

3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış olup; TS EN ISO 8673 (Haziran 2013) Standardı; bu standard, anma diş çapı D, 8 mm ilâ 64 mm (dahil) olan altıköşe somunların geometrilerini ve anma diş çapı D, 8 mm ≤ D ≤ 16 mm için mamul kalitesi A, 16 mm < D ≤ 39 mm için mamul kalitesi B olan metrik, ince adımlı, altıköşe normal (stil 1) somunların mekanik karakteristiklerini kapsar.

Özel durumlarda, bu standardlarda belirtilenlerden farklı özelliklere gerek duyulması halinde, bunlar, ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1, ISO 3506-2 ve ISO 4759-1 gibi mevcut standardlardan seçilmelidir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150205-8.htm