Kimyasal Madde/Karışım Bildirimlerinde Yaşanan Hatalar Hakkında Duyuru

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan bildirimlerde dikkat edilmesi gerekli hususular;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; bugüne kadar yapılan bildirimlerde aşağıdaki hataların sıklıkla yapıldığı tespit edilmiştir.

  • Sınıflandırma bilgilerinin yer aldığı alanda sadece madde adının doldurulup; fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik zararlara ilişkin sınıflandırma bilgilerinin girilmemesi
  • Maddelerin genel isimleri yerine kimyasalın ticari isminin girilmesi
  • Karışımların bildirimlerinin madde esaslı yapılmamış olması
  • Yurtdışındaki bir firma adına ithalatçının yükümlülüklerini yerine getiren firmaların (temsilciler) bildirimdeki rolünü temsilci olarak seçmemesi
  • Yurtdışındaki bir firma adına ithalatçının yükümlülüklerini yerine getiren firmaların (temsilciler) ithalatçıya ait bilgileri “firma bilgileri” alanına girmemesi.

Herhangi bir idari yaptırım uygulanmaması için yapılacak olan bildirimlerin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir.