2015 KKYDP Ekonomik Yatırımlar

Sayın Üyemiz,

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara hibe desteği sağlanacaktır. Proje başvuruları www.tarim.gov.tr adresinde elektronik ortamda yapılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.