AB Pestisit Maksimum Kalıntı Limitleri

Sayın Üyemiz,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi’nin 66. Olağan Toplantısı’nın 30 Haziran - 1 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

İlgili yazıda, söz konusu toplantıda AB yetkilileri tarafından DTÖ Sekretaryasına yapılan bildirim çerçevesinde Avrupa Gıda Güvenliği otoritesi (EFSA) resmi internet sitesinde inceleme süreci hali hazırda planlanmış olan aktif madde listelerinin yayımlandığı bilgisinin edinildiği belirtilmektedir.

Söz konusu aktif madde listelerinin birincisinin “geçici süreç” olarak adlandırılan prosedüre göre 2016 yılında ve 2017 yılının ilk çeyreğinde inceleme sürecine tabi liste olduğu ifade edilmektedir. İkincisinin ise “gelecekteki süreç” olarak adlandırılan prosedüre göre daha sonra değerlendirilecek olup, 2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlanacağı belirtilmektedir. Bakanlık, söz konusu tablolarda yer alan üçüncü sütunda her bir aktif maddeden sorumlu raportör üye ülkenin yer aldığını ve söz konusu ülkelerin ulusal temas noktalarının listesinin EFSA resmi internet sitesinde yayımlandığını hatırlatmaktadır.

Bahsi geçen inceleme sürecine tabi aktif madde listeleri EFSA resmi internet sitesinde Ek B.2 ve Ek B.3 olarak yayımlanmakta olup, ilgili listeler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. Ayrıca, her bir aktif maddeden sorumlu raportör üye ülkelerin ulusal temas noktalarının bulunduğu listeler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Aktif Madde Listeleri Attach Ulusal Temas Noktaları Attach