Aidat Borçlarınıza Gecikme Zamları İçin Af Ana Para İçin Taksitlendirme İmkânı

27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanunun 4.Maddesinin 7.fıkrası ile 5174 sayılı TOBB Kanunu hükümlerine göre firmaların Odalara olan aidat borçlarına yeniden yapılandırma imkânı getirilmiş ve böylece Odalara aidat borcu olan firmalar için büyük bir avantaj sağlanmıştır.

Uygulamanın mahiyeti şöyledir:

  1. Uygulama, üye firmalarımızın 31 Mart 2017 tarihi (bu tarih dahil) ve önceki yıllara ait Odamıza ödemesi gerektiği halde ödememiş oldukları aidat borçlarını kapsamaktadır. Yani üyelerimizin tüm aidat borçlarını kapsamaktadır.
  2. Borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlar, 7020 sayılı Kanun kapsamında sadece 01.07.2016 – 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçlarını yapılandırabilir, buna karşın 01.07.2016 tarihinden önceki borçlarına ise yapılandırma imkanı tanınmamaktadır.
  3. Uygulamada; mevcut aidat borçlarından 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna” göre hesaplanmış olan gecikme zamlarının tamamı silinecektir.
  4. Gecikme zamlarının silinmesinden sonra kalan anapara toplamından oluşacak olan aidat borcunuzu ise 31 Ağustos 2017 tarihine kadar peşin olarak ödeyebileceğiniz gibi ilk taksitini yine 31 Ağustos 2017’de ödemek üzere birer aylık dönemler halinde 5 taksitte de ödeyebilirsiniz. (Vade son ödeme tarihleri: 30.09.2017-31.10.2017-30.11.2017-31.12.2017-31.01.2018)
  5. Uygulamadan yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Odamız Merkez, Yenibosna ve Ümraniye Temsilciliklerimiz ile Tuzla Hizmet Birimimize dilekçe ile müracaat etmeniz şarttır.
  6. Ödemeler ise yine Merkez, Yenibosna ve Ümraniye Temsilciliklerimiz ile Tuzla Hizmet Birimi veznelerimize nakit veya kredi kartı ile yapılabileceği gibi banka hesap numaralarımıza da havale veya EFT yolu ile yapabilmektedir.
  7. Oda ve borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda yapacak olduğunuz müracaat üzerine adınıza başlatılan icra işlemleri durdurulacaktır. Mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödenmeniz şarttır. Taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanuni yollara başvurmamaları gerekmektedir
  8. Yapılandırma sonrası oluşan borcun taksitlendirilmesi durumunda taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde; bu kapsamda tahsil edilen tutarlar ana para borcundan düşülerek aidat borcu eski haline döndürülecektir.

Yukarıda detayı açıklanan imkandan yararlanılabilmesi için 31 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat etmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

7020 Sayılı Kanun Gereği Af ve Taksitlendirme İçin Dilekçe Örneği Attach