Beton 2017 Hazır Beton Kongresi & Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)’nden aldığımız yazıda; THBB tarafından düzenlenmekte olan Beton 2017 Kongresi’nin 13-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, Beton İstanbul 2017 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nın ise 13-15 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Beton 2017 Kongresi’nde; beton bileşenleri; üretimde ve yerinde nitelik denetimi; özel betonlar, özel projelerde beton tasarım ve çözümleri; beton üretiminde geri kazanım ve geri dönüşüm; beton yollar ve karayolu beton güvenlik yapıları; beton santrali ve sevkiyat verimlilikleri; beton teknolojisinde son gelişmeler başlıkları altında hazır beton sektörünün gelişimine katkı sağlayacak 60 bildiri sunulacaktır. Kongre’yi akademisyenler ve araştırmacıların yanı sıra hazır beton sektörünün ve yan firmalarının temsilcilerinden oluşan 400 delege takip edecektir .

THBB tarafından dokuzuncusu düzenlenecek olan Beton İstanbul 2017 Fuarı’nda ise; hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörleri ile ilgili son teknolojik ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar sergilenecektir.

Bu kapsamda, söz konusu Beton 2017 Kongresi ile Beton İstanbul 2017 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’na katılmak isteyen üyelerimizin http://www.beton2017.com/kayit/ adresinden kayıt yaptırabilecekleri hususunu bilgilerinize sunarız.