Çin Halk Cumhuriyeti Tarım Yürütme Komitesi 2 Dönem Toplantısı

Ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasında Tarım Yürütme Komitesi 2. Dönem Toplantısının ÇHC makamlarının talebi doğrultusunda 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Pekin'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir. Söz konusu toplantı kapsamında hazırlanacak dosyalarda kullanılmak üzere üyelerimizin tarım, gıda ve hayvancılık konusunda ÇHC ile yapılan ticaret hakkında görüş ve önerileri talep edilmektedir. Söz konusu ülke ile olan ticarette karşılaşılan sorunlar ve toplantı gündemine getirilmesinde yarar görülen hususların en geç 7 Eylül 2017 tarihine kadar TOBB’a ( yasar.beyaz@tobb.org.tr ) iletilmesi hususu bilgilerinize sunulur.