Çin Uluslararası İthalat Fuarı

05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Şangay/Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) düzenlenecek olan “Çin Uluslararası İthalat Fuarı”na İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenecektir.

Çin Yönetimi tarafından 2013 yılında ülkenin gelecek 10 yıllık ekonomik yol haritasını belirlemek üzere uygulamaya konan, “Yeni Normal (New Normal)” politikası ile, anılan ülkenin yüksek hızlı büyümeden orta-hızlı ancak sürdürülebilir büyümeye geçerken, hızın ve miktarın önemli olduğu bir üretim modelinden kalite ve inovasyon temelli bir modele evrilmeyi hedeflemektedir. Devlet yatırımı ve dış talebe bağlı ihracat odaklı kalkınma modelini benimseyen ÇHC ekonomisinin motor gücünün bundan sonra iç tüketim ve hizmetler sektörü olmasının öngörüldüğü 2016-2020 dönemini kapsayan 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da bahse konu ekonomik dönüşümü resmi olarak teyit eden ÇHC’nin, önümüzdeki dönemlerde ABD’yi geçerek dünyanın en büyük ithalatçısı konumuna gelmesi de beklenmektedir.

Bu itibarla, ilk kez düzenlenecek olan ve ÇHC Yönetimi tarafından en üst düzeyde destek gören bahse konu ithalat fuarının, anılan ülkenin ithalatını artırmak ve çe��itlendirmek amacıyla düzenlediği dikkate alındığında, firmalarımızın oluşan bu fırsatı değerlendirmesi büyük önem arz etmektedir. Ekte tanıtım broşürünün bir örneği de iletilen fuar organizasyonu sekiz holde gerçekleştirilecek olup, bu hollerde yüksek teknoloji ürün grupları, elektrikli ev aletleri ve elektrik- elektronik tüketim malları, otomotiv, giyim ve aksesuar ürünleri, gıda ve tarım ürünleri ile sağlık ekipmanları; hizmet sektörü holünde ise turizm, yeni teknolojiler, kültür & eğitim, yaratıcı tasarım alanında ürün ve hizmetler sergilenecektir.