ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bilgilendirme Hakkında

Sayın Üyemiz,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Odamıza iletilen yazıda son günlerde bazı kişilerin sahte belgeler düzenlemek suretiyle İş Müfettişi ünvanını kullandıkları ve işyerlerine gidip teftiş yapacaklarını beyan ederek menfaat sağlamaya çalıştıkları ve iş mevzuatı ile ilgili kitap, dergi ve benzeri nitelikteki yayınlar ile toplantı, yemek, seminer organizasyonu davetiyeleri sattıkları yönünde duyumlar alındığı belirtilmiştir.

Başkanlıkça ücret karşılığında, herhangi bir kitap, dergi ve benzeri nitelikte yayın satılmamakta olup, yine bu nitelikte eğitim, bilgilendirme ve benzeri bir faaliyette bulunulmadığı belirtilmiştir. İş müfettişleri teftiş faaliyetlerini kanun, tüzük ve yönetmelikler ile sair mevzuata uygun olarak önceden hazırlanan ve kendilerine verilen teftiş programları dahilinde yürütmekte olup teftiş için gittikleri işyerlerinde, işverenlere ve ilgili kişilere “İş Müfettişi Kimlik Belgesi”ni göstermek suretiyle kendilerini tanıttıkları belirtilmiştir.

İşverenler ve ilgili diğer kişilerin benzer durumlarla karşı karşıya kalmaları halinde, ilgililerden yukarıda bahsi geçen kimlik belgesini göstermelerini talep etmeleri, herhangi bir şüphe veya tereddüt halinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile irtibata geçmeleri, sahtecilik, ya da dolandırıcılık halinde ise Cumhuriyet Savcılıklarına başvurulması gerektiği hususu bilgilerinize sunulur.