Deri Sakatat – Kemik ve Y. Madde İhalesi

Sayın Üyemiz,

T.C. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ’nden alınan yazıda; Kombinamızca Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2017 aylarında üretilecek olan büyükbaş hayvanlara ait hayvan derilerin (kelle derisi dahil) satış ihalesi 14.12.2016 Çarşamba günü saat 10:00, küçükbaş hayvan deri ve bağırsakların 14.12.2016 Çarşamba günü saat 11:00’da büyükbaş hayvan sakatatları yan ürünler (hayvansal yağlar hariç) 14.12.2016 Çarşamba günü 14:00’da küçükbaş hayvan sakatatları ve kemik ve yumuşak madde satış ihalesi 14.12.2016 Çarşamba günü saat 15:00’da Kombinamızda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler Deri ve Sakatat şartnamesini Kombinamızdan 50 TL karşılığında temin edebilirler, denilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.