DTÖ 16. Dünya İhracatı Geliştirme Forumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Uluslararası Ticaret Merkezi’nin etkinlikleri kapsamında, Dünya İhracatı Geliştirme Forumu’nun (World Export Development Forum-WEDF) 16.sının 12-13 Ekim 2016 tarihleri arasında Sri Lanka’da düzenleneceği belirtilmektedir.

Anılan Forum’da kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla “ticari rekabet” ile “olası ortaklıklar” temalarının ele alınacağının öngörüldüğü ve Foruma ilişkin program ile ayrıntılı bilgiye Birlikleri web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler” bölümünden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.